help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Informasjon om paneler

Informasjonspanelet er tilgjengelig på flere ulike objekter i Sitevision. Hvilken informasjon du kan se, varierer avhengig av hvor i redigeringsmodusen du befinner deg.

Informasjonspanel på side-, mal- og strukturobjekter

Lista med information om sidan du befinner dig på

Generelt

Når du klikker på informasjonspanelet, kommer du til en oversikt over informasjon om siden, malen eller strukturobjektet. Her kan du se hvem som har opprettet og publisert objektet, og når det ble opprettet. Adressen du ser, er en direkte lenke til siden. Nederst ser du et ID-nummer som er unikt for objektet.

Referanser

Siden lenking mellom sider og strukturer er en viktig del av nettstedet og navigasjonen, kan det være nyttig å vite hvilke sider som lenker til siden du er på. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken Vis sider og andre objekter som lenker til denne siden. Du får opp en liste som viser hvilke sider og objekter som lenker til siden du er på. Til venstre ser du stien til siden eller objektet, og til høyre ser du hvem som har opprettet lenken.

Klicka på länken för att visa sidans referenser.

Det er lurt å sjekke hvilke andre sider og elementer som lenker til nettstedet ditt før du gjør større endringer, og selvfølgelig før du sletter en side. Ingen er fornøyd med ødelagte lenker.

Informasjonspanel på et nettsted eller en server

Versjonshistorikk

Her kan du se hvilke tidligere versjoner av Sitevision som er installert på denne serveren og datoen de ble installert.
Det er ikke mulig å se tidligere versjoner enn versjon Sitevision 5.

Versioner på webbplats eller server

Informasjonspanelet i en modul, layout, rutenett, rutenettrad eller kolonne.

I informasjonspanelet for en modul, layout, rutenett, rutenettrad, visning eller kolonne finner du informasjon om objektet. Du kan se adressen til objektet og dets ID-nummer.

Panelen information

Informasjonspanel om artikkel-, bilde- og filarkiver og -mapper

Via informasjonspanelet i et artikkel-, bilde- eller filarkiv og via mapper kan du se hvem som har opprettet og endret arkivet og når det ble gjort.

Informasjonspanelet finner du på objektene:

 • Sideegenskaper
 • Egenskaper for gruppesiden
 • Egenskaper for strukturside
 • Egenskaper for strukturmappe
 • Egenskaper for mal
 • Egenskaper for malmappe
 • Egenskaper for malarkiv
 • Egenskaper for gruppemaler
 • Egenskaper for moduler
 • Egenskaper for layout
 • Egenskaper for rutenett/rad/kolonne
 • Egenskaper for layout med vy
 • Egenskaper for vy
 • Egenskaper for server
 • Egenskaper for papirkurven
 • Egenskaper for servermapper
 • Egenskaper for bilde- og fillager
 • Egenskaper for bilde- og fillagringsmapper
 • Egenskaper for bilder og filer
 • Egenskaper for elementer
 • Egenskaper for tillegg

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?