help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til ny omdirigering

Her legger du til domenenavnene du ønsker å peke på nytt.

For eksempel fra minwebb til minwebb.sitevision.net. Dette betyr at hvis den besøkende skriver inn minwebb i adressefeltet, vil den besøkende fortsatt komme til adressen minwebb.sitevision.net.

Når du omdirigerer et domene, blir det en 301-omdirigering.

Generelt

Fra domenenavn

Fyll inn domenenavnet du vil peke fra. For eksempel minwebb.

Til domenenavn

Velg fra listen hva domenenavnet skal peke til. Listen bygges opp fra domenenavnene du har angitt i Adresser-panelet.

Lägg till ompekning

Fjerne en omdirigering

Hvis du vil fjerne en omdirigering, går du tilbake til Adresser-panelet, velger omdirigeringen du vil fjerne i listen, og klikker på Fjern-ikonet lengst til høyre.

Ta bort ompekning

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?