help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Paneler Adresser

I panelet Adresser angir du en primæradresse og eventuelle sekundære og redaksjonelle adresser som nettstedet skal være tilgjengelig med. Du kan aktivere ompeking av gamle adresser og angi URL-stil.

Panelen Adresser

Domenenavn

DNS-adressen til nettstedet. Skriv inn domenenavnet i det hvite tekstfeltet.

Adressen du skriver inn her, er det Sitevision skriver ut med metadataværdien DC.Identifier. Domenenavnet er også det Sitevision bruker for å skrive ut en såkalt canonical (se mer under sekundære adresser nedenfor).

Domenenavnet brukes i lenker som er vedlagt i "Best before"-e-poster, lenkekontroll-e-poster og e-poster i publiseringsflyten.

Domenenavnet må være unikt - du kan ikke ha flere nettsteder på serveren med samme adresse. I så fall vises en feilmelding:

Adressen finns redan på webbplatsen

Ikke fyll inn protokoller her. For eksempel http:// eller https://

For at en adresse skal fungere, må den peke mot Sitevision-serveren i en DNS.

Hvis du vil legge til et domenenavn som inneholder å, æ eller ø, må adressen konverteres før du legger den til. Dette kan du for eksempel gjøre på denne adressen: http://idnconvert.se/

Sekundære domenenavn

Hvis du vil legge til flere adresser, klikker du på koblingen Legg til domen enavn under sekundære domenenavn.

Fyll inn én adresse til og klikk på haken for å lagre. De sekundære adressene vises deretter i en liste. Hvis du holder markøren over en adresse, vises ikoner til høyre for å endre og slette adressene.

Lista med sekundäradresser

Du kan ikke legge til en adresse som www.foretag.se/no, de må være ekte domener, for eksempel www.foretag.no.

Omdirigering av domenenavn

Her legger du til domenenavnene du vil omdirigere. For eksempel fra selskapet.no til www.selskapet.no. Det betyr at selv om den besøkende skriver selskapet.no i adressefeltet, vil den besøkende fortsatt komme til adressen www.selskapet.no.

Hvis du vil legge til en omdirigering av domenenavn, klikker du på lenken Legg til omdirigering.

Tidligere adresser

Hvis du aktiverer ompeking av gamle adresser, betyr det en 301-omdirigering, en permanent adresseompeking, der rangeringspoengene fra søkemotorene opprettholdes fra den gamle adressen til den nye.

Aktivera gamla adresser

Arkivering av gamle adresser

Merk av i boksen for å aktivere funksjonen. For å opprette adresseomdirigeringene går du til egenskapene for den aktuelle siden, under alternativet Egenskaper for siden -> Adresser -> Tidligere adresser .

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Håndter nettstedinstillinger".

Du kan ikke opprette en tidligere adresse (301-redirect) til et www-alias, fordi det ikke er mulig å omdirigere en redirect.

Redigeringsadresse

Hvis en redigeringsadresse er angitt, brukes den i stedet for den primære adressen i lenker som er knyttet til e-poster med "Best before"-informasjon, lenkekontroll-e-poster og e-poster om publiseringsflyt. Redigeringsadressen gjør det mulig å dirigere lenkene til en bestemt server i en klynge.

Fyll inn hele URL-adressen her, inkludert protokollen (http:// eller https://). URL-adressen må ikke avsluttes med en skråstrek (/).

URL-innstillinger

Nettstedets kortnavn

Her kan du angi et kortnavn for nettstedet hvis det ikke har en primæradresse.

URL-stil

Her kan du endre URL-stilen for hvordan adressen til nettsidene vises. Det finnes seks ulike alternativer:

 • Sitevision standard
 • Sti + kort navn
 • Kort navn
 • Nettstedets kortnavn + kortnavn
 • ID-nummer
 • Vennlig

Sitevision-standard

Sti + et langt ID-nummer. Det som er angitt som standard.

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.4.167cc4ca148a27cc8b98521f.html

Sti + kort navn

Sti + navnet du har fylt ut under kort navn på siden. Hvis du ikke oppgir et kort navn med et kort navn, vil nummeret bli oppført.

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.hus2.html

Sökväg plus kortnamn

For å gjøre det enklere for redaktørene kan du krysse av i boksen for å skrive inn korte navn i publiseringsdialogen. Da vises følgende felter når du publiserer:

Kortnamn

Denne URL-stilen krever at et domenenavn fylles inn på nettstedet.

Kort navn

Bare det korte navnet du skrev inn i delen for kort navn på siden.

http://minwebb.sitevision.se/hus2.html

Url-stil kortnamn

Denne URL-stilen krever at et domenenavn fylles inn på nettstedet.

Nettstedets kortnavn + kortnavn

Nettstedets kortnavn som skal fylles ut under dette feltet (i dette tilfellet demoweb) og kortnavnet du har fylt ut under sidens kortnavn. Passer hvis du ikke har en primæradresse på nettstedet, for eksempel på et underhus. I dette eksemplet er Demowebb nettstedets kortnavn.

http://minwebb.sitevision.se/Demowebb/hus2.html

Webbplatskortnamn + kortnamn

ID-nummer

Bare det lange ID-nummeret som finnes i den vanlige Sitevision-standarden.

Vennlig

Skriver ut banen på en måte som gir adresser som er lettere å lese for både besøkende og søkemotorer. Hvis ingen innstillinger er gjort, skrives sidenavnene ut med store bokstaver og bindestrek i stedet for mellomrom (i motsetning til URL-stien Path+short name som skriver ut ordene sammen i stedet for mellomrom).

http://minwebb.sitevision.se/produkter/foretagshus.html

Vänlig URL-inställningar

Denne URL-stilen krever at et domenenavn fylles inn på nettstedet.

Med URL Style Friendly kan du IKKE gi nytt navn til sider og flytte rundt på dem uten at lenker brytes (interne lenker fungerer, men eksterne ressurser får brutte lenker).

Innstillinger for vennlig URL-stil:

 • Mellomrom - velg om mellomrom skal erstattes med bindestrek eller understrek.
 • Store/små bokstaver - her velger du om sidenavnene skal skrives ut med store og små bokstaver eller bare små bokstaver.
 • Innledadressen med navnet på nettstedskartet (for samarbeidende nettsteder) - kryss av her hvis du vil inkludere navnet på nettstedskartet i den vennlige url-stilen. Samarbeidende nettsteder er nettsteder på samme server.
 • Skjul ".html"-typen - kryss av her hvis du vil bla gjennom sider uten .html.
 • Vis påminnelse om publisering ved endring av navn - hvis du vil at det skal vises en blå informasjonsboks øverst til høyre som minner deg på å publisere umiddelbart etter endring av navn, slik at du ikke bryter koblinger.
Inforuta om att publicera efter namnbyte
 • URL-stil for adresse/sti-kollisjon - hvis du bruker samme navn på to sider i samme struktur, kan det oppstå en sti-kollisjon. Da vil sidene vises med en annen URL-stil. Her kan du velge hvilken URL-stil som skal brukes.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?