help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelet innstillinger

Innstillinger

Innstillinger

Beskrivelse

Her kan du angi en beskrivelse av malen som redaktørene ser når de skal lage en Web side.

Andre innstillinger er de samme som Egenskaper på en side.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?