help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen JavaScript-tillägg

I SiteVision 4.1 har vi separerat Tillägg i head som du förrut skapade på webbplatsen. Nu rekommenderar vi att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tillägget medföljer då till alla sidor och mallar som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs. Du kan också göra ett lokalt JavaScript-tillägg som enbart gäller denna sida.

Inställning för JavaScript-tillägg

Tillägg i <head>

Här visas om det finns tillägg i <head>. För att lägga till ett JavaScript klicka på länken Lägg till JavaScript.

Tillägg i <body>

Här visas om det finns tillägg i <body>. För att lägga till ett JavaScript klicka på länken Lägg till JavaScript.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen JavaScript-tillägg hittar du på objekten:

  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?