help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen CSS-tillägg

Lägg till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tillägget medföljer till alla sidor och mallar som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Den egna CSS-filen lägger till kod efter Sitevisions CSS. Lägg till en CSS-regel med samma namn som Sitevisions CSS för att "skriva över" den ursprungliga CSS:en.

Om du vill läsa mer om CSS kan vi rekommendera WebPlatform.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inställning för CSS-tillägg

Tillägg

Här visas de tillägg som finns på mallen.

Klicka på länken Lägg till CSS för att göra ett CSS-tillägg.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen CSS-tillägg hittar du på objekten:

  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?