help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Metadatafält

Metadatafält använder du för att begränsa specifika metadata till sidor som bygger på en viss mall. Du lägger till metadatafältet under Webbplatsinställningar och aktiverar det på en eller flera mallar efter behov.

Här kan du läsa om hur du aktiverar ett metadatafält på en mall, hur du tar bort ett metadatafält på en mall och hur du ändrar ordningen på befintliga metadatafält.

När du aktiverar ett metadatafält på en mall kan du välja vilka delar av sidan du vill använda det för. Du kan välja mellan:

  • Hela sidan.
  • Filer/bilder på sidan.
Metadatafält

Så här gör du

Metadatafält för sidor baserade på denna mall

1. Klicka på länken Lägg till. Du ser en lista över de metadatafält som finns på webbplatsen.

Skapa nya metadatafält via Webbplatsinställningar - Metadatafält.

2. Markera det metadatafält du vill lägga till. När du lagt till ett metadatafält kan du se det i listan i dialogrutan Egenskaper / Metadatafält.

Metadatafält för filer/bilder lagrade på sidan

1. Klicka på länken Lägg till. Du ser en lista över de metadatafält som finns på webbplatsen.

Skapa nya metadatafält via Webbplatsinställningar - Metadatafält.

2. Markera det metadatafält du vill lägga till. När du lagt till ett metadatafält kan du se det i listan i dialogrutan Egenskaper / Metadatafält.

Ta bort metadatafält från mallen

1. För muspekaren över det metadatafält du vill ta bort. Du ser två ikoner till höger om metadatafältets namn.

2. Klicka på krysset (ta bort). En varningsruta visas.

3. Klicka Ja för att ta bort metadatafältet från mallen. Klicka Nej för att behålla metadatafältet på mallen.

Ändra ordning på metadatafält

1. För muspekaren över det metadata du vill flytta. Du ser två ikoner till höger om metadatafältets namn.

2. Klicka på metadatafälet och håll inne knappen på muspekaren.

3. Dra metadatafältet och släpp på dess nya placering. Metadatafälten visas i den nya ordningen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera metadatafält"

Panelen Metadatafält hittar du på objekten:

  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?