help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Inställningar

Inställningar på mall

Inställning

Beskrivning

Här kan du fylla i en beskrivning av mallen som redaktörerna ser när de ska skapa en webbsida.

Teknisk information

Identifierare

Här går det att ge mallarna en identifierare så att du i en hybrid/headless-lösning kan nå just denna mall.

Det är alltså denna identifierare som används av types-endpointen i REST-API:et.

Övriga inställningar är samma som Egenskaper på en sida.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera identifierare för uppmärkning av types-funktionalitet".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?