help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gridrad och spalt

Mallar med grids byggs av gridrader och spalter som definierar hur innehållet i gridet ska visas.

Gridrad

En gridrad skapar en ny rad där information kan läggas till. Börja alltid med att lägga till en gridrad efter att en ny grid, mallyta eller innehållsyta lagts ut. En gridrad avbryter alla flöden ("clear"- alla spalter flödar) från raden innan.

Högerklicka på en grid, layout, innehållsyta eller mallyta för att lägga till en gridrad.

Lägg till gridrad

Spalt

En spalt skapar en yta med en bredd i ett visst antal kolumner. Det förvalda gridets antal kolumner visas när en spalt läggs till. I bildexemplet nedan har gridraden 12 kolumner. Det innebär att om du vill ha två lika stora spalter så väljer du att lägga till två spalter som vardera är 6 kolumner.

Högerklicka på en grid, gridrad, innehållsyta, mallyta eller layout för att lägga till en spalt.

Lägg till gridspalt

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?