help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Praktiska förberedelser

För att underlätta mallbyggandet börjar du med praktiska förberedelser. Gör följande:

  • 1. Praktiska förberedelser som du gör när du bygger alla typer av mallar (Ställ in inställningar för ökad tillgänglighet, lägg till färger, ställ in formatmallar, lägg till metadata som behövs vid mallbyggandet)

Steg 2-6 gäller när du bygger responsiva mallar:

  • 2. Aktivera grids och skapa ett grid
  • 3. Aktivera responsiv webb på webbplatsen
  • 4. Bygg mallar med grids
  • 5. Lägg till brytpunkter på webbplatsen
  • 6. Komplettera mallarna för övriga upplösningar (använd brytpunkter).

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?