help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utskriftsmallar

För att utskrifterna ska bli bra (inte ta med sidhuvud och menyer) kan du skapa en eller flera utskriftsmallar.

Utskriftsmallarna ska bara skriva ut innehållet på webbsidorna, inte det som ligger i mallen. Därför måste du lägga till alla innehållsytor som används på webbplatsen i utskriftsmallen.

Först skapar du en utskriftsmall som innehåller de innehållsytor som används i de andra mallarna. Om du exempelvis har följande mallar:

  • Standardmall, innehållsytan heter Mittenspalt
  • Standardmall med högerspalt, innehållsytorna heter Mittenspalt och Högerspalt
  • Nyheter, innehållsytan heter Mittenspalt
  • Bred mall, innehållsytan heter Mittenspalt.

Då kan du skapa en standardutskriftsmall som innehåller en innehållsyta som heter Mittenspalt och en utskriftsmall för två spalter som innehåller två innehållsytor: Mittenspalt och Högerspalt.

Hela detta avsnitt utgår från att innehållsytorna har namnen Mittenspalt och Högerspalt. Om era mallar har innehållsytor med andra namn så är det dessa namn ni ska använda.

Skapa en utskriftsmall

1. Skapa en ny mall som baseras på en blank sida och en blank mall.

2. Lägg till en textmodul med ett sidhuvud med företagsnamnet. Lägg eventuellt till en linje under textmodulen.

3. Lägg till en radvis layout där man kan sätta sidbredd så att den får plats på ett A4, ca 600 px. Högerklicka på layouten och välj Egenskaper. Under Storlek, fyll i en bredd på 600px. Kom ihåg att också sätta mellanrum exempelvis 10px för att modulerna ska få avstånd mellan varandra.

5. Konvertera layouten till en innehållsyta som heter Mittenspalt.

6. Klart!

Ställ in denna utskriftsmall som standardmall för utskrift

1. Välj Webbplatsinställningar.

2. Välj Webbplatsinställningar -> Mallar -> Utskrift. Här ställer du in den utskriftsmall som ska vara standardmall, det vill säga den utskriftsmall som kommer att användas på alla mallar som inte specifikt har valt en utskriftsmall.

Använder du specialmallar som innehåller många innehållsytor i en kolumn så måste du lägga till ALLA innehållsytor som används i mallarna. Då lägger du bara till en ny layout under den andra layouten. Där ställer du in bredd och mellanrum och konverterar den till de innehållsytor som finns i de andra mallarna.

Har du innehållsytor i flera kolumner så skapar du ytterligare en utskriftsmall för de/den mallen.

Skapa utskriftsmall för två spalter

1. Skapa en ny mall som baseras på en blank sida och en blank mall.

2. Lägg till en textmodul med ett sidhuvud med företagsnamnet. Lägg eventuellt till en linje under textmodulen.

3. Lägg till en kolumnvis layout där man kan sätta sidbredd så att den får plats på ett A4, ca 600 px. Högerklicka på layouten och välj Egenskaper. Under Inställningar, fyll i en bredd på 600px.

4. Markera den kolumnvisa layouten och lägg till en radvis layout. Byt namn på layouten till Mitten. Högerklicka på layouten Mitten och välj Egenskaper. Under Inställningar, fyll i en bredd på ca 420px. Kom ihåg att också sätta mellanrum tex 10px för att modulerna ska få avstånd mellan varandra. Sätt också ett avstånd till höger på 10 eller 20px så att de två kolumnerna får lite mellanrum mellan sig.

5. Markera den kolumnvisa layouten och lägg till en radvis layout. Byt namn på layouten till Höger. Högerklicka på layouten Höger och välj Egenskaper. Under Inställningar, fyll i en bredd på ca 180px. Kom ihåg att också sätta mellanrum tex 10px för att modulerna ska få avstånd mellan varandra.

6. Konvertera layouten Mitten till en innehållsyta som heter Mittenspalt.

7. Konvertera layouten Höger till en innehållsyta som heter Högerspalt.

8. Klart!

Ställ in utskriftsmallen som standard för en viss mall

1. Markera den mall som har flera kolumner. I detta fall mallen Standardmall med högerspalt.

2. Välj Egenskaper och fliken Sidmall. Här kan du ställa in att du ska använda en specifik utskriftsmall.

3. Peka ut att denna specifika utskriftsmall skal användas istället för standard. Bläddra fram mallen och klicka OK.

Mall för utskrift

4. Klart!

Lägg till modulen Utskriftsversion

Modulen utskriftsversion visar sedan en länk eller en bildikon som besökaren klickar på för att skriva ut sidans innehåll. Här kan du läsa om hur du ställer in modulen: Utskriftsversion

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?