help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Anonymisera användare

Anonymisera

Anonymisera användare (långsam operation)

Här kan du söka fram användare (både SAML-användare "simple user" och kataloganvändare) som du vill anonymisera.

GDPR Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Läs mer om rätten att bli bortglömd på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi anonymiserar eller tar bort strukturerad data, inte ostrukturerad. Läs mer på help.sitevision.se/anonymisera

Fönster med information

När du har fått fram den användare som du vill anonymisera, högerklicka på den och välj "Anonymisera". Ett nytt fönster öppnas med en text:

Denna operation tar lång tid, så ha tålamod! Hela databasen genomsökes, inte bara katalogtjänsten.

För att användaren ska dyka upp krävs det att skrivrättighet finns till katalogtjänsten som användaren ligger i. Läs mer om att tillåt förändringar av katalogtjänstens data på sidan om Katalogtjänster.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera användare"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?