Hjälpwebb SiteVision 4

Bläddra

Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens struktur och dess innehåll.

Menyn för navigatorn

Högst upp i vyn som fälls ut finns en menyn för att visa sidor/mallar/dekorationsmallar/filarkiv/bildarkiv/tillägg och element. Som standard är Sidor förvalt. Där visas strukturen på webbplatsen, publicerat såväl som opublicerat. Klickar du på menyn kan du växla till Mallar, Dekorationsmallar, Filarkiv, Bildarkiv, Tillägg och Element.

Meny för navigatorn

För att se ikonen Bläddra krävs det att du har behörigheten "Visa sidor".
För att komma åt Mallar krävs behörigheten "Visa mallar.
För att komma åt Dekorationsmallar krävs behörigheten "Visa dekorationsmallar"
För att komma åt Filarkiv krävs behörigheten "Visa filarkiv"
För att komma åt Bildarkiv krävs behörigheten "Visa bildarkiv"
För att komma åt Tillägg krävs behörigheten "Hantera tillägg"
För att komma åt Element krävs behörigheten "Hantera element"

Innehåll

I den nedre delen av strukturen visas Innehåll. Här ser du innehållet för den meny du valt att visa. Det innebär att du ser moduler, layouter, innehållsytor och responsiva delar för menyn sidor, mallar och dekorationsmallar. För bild- respektive filarkiv ser du mappar och bilder/filer. Du kan flytta objekten som finns under Innehåll genom att dra och släppa.

sidolist och navigationsträd exempelbild

Om du inte har behörighet att se strukturen på en viss sida visas inte Bläddra i sidolisten.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!