Hjälpwebb

Visa Sidor

Sidor är standardvyn i menyn för navigatorn. Här kan du se hela strukturen på webbplatsen. Innehållet i form av sidor, mappar och arkiv. Här syns också aktuell status på respektive objekt med hjälp av sidikoner.

Navigatormenyn Sidor

Objekttyper

Det finns flera objekttyper på en webbplats. Exempel är sidor, länkar, mappar och artiklar. Alla visas i navigatorn, och de olika objekttyperna har egna ikoner.

Sidikoner

Navigationsträd exempelbild

Publicerad sida

Webbsidan är publicerad. Sidan ser likadan ut i redigeringsläget som online.

Publicerad sida med ändringar

Webbsidan har förändrats sedan den sist publicerades. Sidan kan se annorlunda ut i redigeringsläget, jämfört med online. Denna ikon är en påminnelse att publicera de ändringar som gjorts.

Ej publicerad sida

En sida som inte är publicerad, alternativt är avpublicerad. Den syns enbart i redigeringsläget.

Schemalagd publicering

En sida har en schemalagd publicering, alternativt avpublicering. Sidan får också denna ikon ifall du publicerar en undersida till en ej publicerad sida.

Arkiv

Arkivet samlar artiklarna skapade på webbplatsen.

Artikel

Visas normalt inte i menyer utan listas alltid i ett arkiv. De visas på webbsidan med hjälp av modulen Nyheter, Nyhetsmeny, Evenemangskalender, Länklista, FAQ-lista eller Blogg.

Mapp

Det går samla innehållet på webbplatsen i mappar.

Länksida

Länksida skapar ett menyalternativ i er struktur. Exempelvis om du önskar ha en länk i menyn på webbplatsen.

Struktursida

En struktursida handlar om att visa en sida på flera olika ställen på webbplatsen.

För att se navigatorn krävs behörigheten "Visa navigator".

För att få skapa ny webbsida krävs behörigheten "Skapa sida".
För att få skapa ny webbplats krävs behörigheten "Skapa webbplats".
För att få skapa ny länksida krävs behörigheten "Skapa länk".
För att få skapa nytt arkiv krävs behörigheten "Skapa arkiv".
För att få skapa ny mapp krävs behörigheten "Skapa mapp".
För att få skapa nytt strukturobjekt krävs behörigheten "Skapa strukturobjekt".

Denna sida publicerades: 2016-02-09

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets