Hjälpwebb SiteVision 4

Papperskorg

I SiteVision finns det en papperskorg och du kommer åt den genom att klicka på bläddra i sidolisten. Papperskorgen ser du i din struktur, under Visa sidor.

Objekt som flyttas till papperskorgen:

  • Webbsidor
  • Länksidor
  • Struktursidor
  • Mappar
  • Bilder från bildarkivet
  • Filer från filarkivet
  • Arkiv
Papperskorg

Om du av misstag tar bort något av de objekt som finns listade ovan, hamnar det i papperskorgen. Om du högerklickar på objektet kan du välja Återställ. Objektet läggs då tillbaka på den plats där det låg när det togs bort.

Moduler hamnar INTE i papperskorgen.

Återställ från papperskorg

Indexering

Papperskorgens innehåll indexeras inte, det vill säga är inte sökbart. Varken online eller i redigeringsläget.

Behörighet

För att få behörighet till papperskorgen måste användaren ha minst "skrivrättigheter" på webbplatsen (huset).

Töm papperskorg

För att tömma papperskorgen markerar du den och högerklickar och väljer "Töm papperskorgen".

Töm papperskorg

Det blir ganska svårt att hitta dokument i papperkorgen om denna innehåller för mycket information. Se till att skapa en intern rutin för när ni tömmer papperkorgen, exempelvis första måndagen varje kvartal.

När du tömmer papperskorgen så tas all information bort från databasen. Det går då inte att åteställa.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!