Hjälpwebb SiteVision 4

JMX

I Administrationsläget hittar du delar av de inställningar som tidigare fanns under Egenskaper på SiteVision Server. Inställningarna och övervakningen har moderniserats för och förbättrats. I administrationsläget hittar du bland annat en gemensam händelselogg för systemhändelser, loggar, inställningar för klustrade miljöer, webdav, jmx och du kan testa serverns skrivhastighet.

Via JMX hittar du ett remoteAPI som du kan använda för att göra operationer mot Javaprocessen.

JMX

Exempel på användningsområde:

Ett sidlås har "fastnat" och kräver manuell upplåsning. För att låsa upp det klickar du på mappen SiteVision. Välj sedan NodeLock och slutligen Locks. Du ser nu id-numret på sidorna med lås. Kopiera ett id-nummer och klistra in i unlockByForceByNodeId . Klicka på Execute.

Unlock by force

I mapparna org.apache.cassandra. kan du få mer information om du har klusterproblem.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i SiteVision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!