Hjälpwebb SiteVision 4

Portlets

I Administrationsläget hittar du delar av de inställningar som tidigare fanns under Egenskaper på SiteVision Server. Inställningarna och övervakningen har moderniserats för och förbättrats. I administrationsläget hittar du bland annat en gemensam händelselogg för systemhändelser, loggar, inställningar för klustrade miljöer, webdav, jmx och du kan testa serverns skrivhastighet.

Loopskydd

Suspended modules

I SiteVision finns ett loopskydd för att förhindra att en webbplats blir påverkad av ett skript som inte är korrekt utvecklat Loopskyddet gäller modulerna skript, nyheter, formulär, generera lösenord, vyer, schemalagda skript. SiteVision stänger av moduler som har fler än 200 000 iterationer i en loop, samt de skript som genererar en StackOverflow (det vill säga rekurserar "för mycket").

Portlets

I listan kan du se de moduler som har fastnat i loopskyddet. De modulern som ligger i listan kommer inte visas för besökare i visningsläget. I redigeringsläget visas istället ett meddelande som informerar om att modulen är blockerad.

Blockerad modul i redigeringsläget.

Blockerade moduler

En modul med för många iterationer "får en chans till" när du gör ändringar i modulen. Om en onlineversion är avstängd får den "en ny chans" efter en publicering.

Ett mail skickas var 12 timme till serveransvarig om det finns finns en modul som är avstängd.

Undanta loopskyddet

Om du har behörigheten "Hantera utvecklarfunktioner" kan du undanta en modul från loopskyddet. Ett exempel på när det kan vara aktuellt, är en menymodul som gör 2 000 interationer. På grund av gränsvärdet i loopskyddet blockeras modulen, men om du vet att det är en rekursering som är korrekt kan du undanta modulen. Markera då den modul som du vill undanta och klicka på play-pilen.

Testa skript på nytt

Du kan ändra värdet för antal iterationer under Properties på Clusterpanelen. Där kan du ändra maxScriptLoops . 200 000 är ett standardvärde. Om du ställer in 0 används ingen loop-protect.

Renderingstid för moduler

SiteVision listar de moduler som tar längre tid än 1 sekund att rendera. Informationen nollställs en gång per dygn.

Portlets

Ändra grändvärden för långsamma moduler

Du kan ändra hur många långsamma moduler som ska visas i listan och vilket gränsvärde de ska visas vid. Inställningen hittar du under Properties på Clusterpanelen.

Värdena är är aktuella för renderingsitden av moduler är:

  • maxRenderTimeCountPerSite - antal moduler som visas per webbplats. Standarvärdet är 5 stycken.
  • renderTimeMonitorThresholdInMilis - standardvärdet 1 sekund (1000 ms).

Om du har behörigheten "Hantera utvecklarfunktioner" kan du få pausa en långsam modul. Om du har en modul tar väldigt lång tid att visas så kanske du vill pausa den medan felsökning pågår. Markera då den modul som du vill pausa och klicka på pilen.

Du behöver rättigheten " Hantera utvecklarfunktioner " för att använda den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!