Hjälpwebb SiteVision 4

WebDav

I Administrationsläget hittar du delar av de inställningar som tidigare fanns under Egenskaper på SiteVision Server. Inställningarna och övervakningen har moderniserats för och förbättrats. I administrationsläget hittar du bland annat en gemensam händelselogg för systemhändelser, loggar, inställningar för klustrade miljöer, webdav, jmx och du kan testa serverns skrivhastighet.

WebDav (WWW Distributed Authoring and Versioning) är en standard för att underlätta förvaltning och redigering av filer och dokument som lagras på servrar. Via WebDav i SiteVision kommer du åt bland annat loggar, bakuper, filer, bilder, exportfiler och information om sökindexet.

webdav

Exempel på kategorier:

  • archive - .sva-filer som skapas vid en export av en webbplats
  • backup - nattens backuper av databasen

  • export - filer som genereras vid en html-export
  • log - systemloggar, mailloggar och besöksloggar för webbplatser på servern

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i SiteVision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!