Hjälpwebb SiteVision 4

Lägg till proxykonfiguration

Lägg till proxy

Regel

Här ställer du in om reglerna ska gälla ip-nummer, domännamn eller allt. Det finns sex olika regler att sätta upp:

IP-nummer

Exempelvis 192.168.0.157

IP-range

Exempelvis 192.168.0.100-192.168.0.150

Domännamn

Exempelvis: www.foretaget.se

*.domännamn

Exempelvis *.foretaget.se

domännamn.*

Exempelvis www.foretaget.*
* : Allt, allt går via proxyn.
Det går att kommaseparera regler exempelvis om du vill ha två ip-nummer så skriver du:
192.168.0.157, 192.168.0.63

Proxyvärd

Här fyller du i proxyvärd samt portnummer för de olika reglerna. Exempelvis proxy.foretaget.se:8080.

Ordningen i listan är av betydelse. Det går att sätta upp flera regler och de utförs enligt ordningen i listan.

Denna sida publicerades: 2018-07-19

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets