Hjälpwebb SiteVision 4

Panelen Formulär

I panelen Formulär kan du aktivera samtycke för SAMTLIGA formulär på webbplatsen. Detta för att du inte ska glömma bort det i något formulär.

GDPR Utgångspunkten är att personuppgiftsbehandling är tillåten endast om det finns en rättslig grund. Samtycke är en av grunderna. Läs mer om samtycke på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtycke

Bocka i rutan "Aktivera samtycke i samtliga formulär på webbplatsen" och fyll i en standardtext för samtycke.

Om du skriver en länk så blir den automatisk länkad, exempelvis www.foretaget.se/samtycke

Panelen Formulär

Denna standardtext kan sedan bytas ut eller helt tas bort om formuläret inte kräver samtycke. Det gör du i den formulärsmodul där du vill göra ändringen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2018-11-13

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets