Hjälpwebb

Panelen Artikelgenvägar

Här kan du göra inställningar för Artikelgenvägar. Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

Artikelgenvägar innebär att du kan skapa en snabb genväg för att skapa artiklar i ett utpekat arkiv. Användaren når artikelgenvägen direkt via plustecknet som visas i redaktörsmenyn.

Redaktörsmeny med artikelgenvägar

 

Så här gör du

För att skapa en artikelgenväg går du till panelen Artikelgenvägar. Klicka på Lägg till för att skapa genvägen.

Lägg till genväg

Inställningar för artikelgenväg

I dialogen för att skapa artikelgenvägen så får du ange ett namn, en beskrivning samt peka ut vilken mall som ska användas vid skapandet av artikeln. Du pekar dessutom ut arkivet där artikeln ska lagras.

Skapa artikelgenväg

Namn

Namnet på den aktuella artikelgenvägen. Det går skapa olika genvägar till olika arkiv och finns det flera genvägar att välja mellan visas dessa i en dialogruta efter man klickat på ikonen.

Beskrivning

Förtydligar syftet med genvägen och beskriver för användaren vad funktionen ska användas till.

Välj mall

Peka ut den mall som ska användas för den aktuella artikelgenvägen.

Välj arkiv

Peka ut det arkiv där artikeln ska skapas.

När inställningarna är gjorda kommer användare med behörighet att skapa artiklar i det utpekade arkivet se ikonen för artikelgenvägen i redaktörsmenyn.

Ikon för artikelgenväg i onlineläget

För att skapa en artikel måste användaren ha rättigheten "Läs" på mallen som artiklarna bygger på.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2017-07-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets