Hjälpwebb SiteVision 4

Panelen Genvägar

Här kan du göra inställningar för Genvägar. Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

Genvägar innebär att du kan skapa en snabb genväg för att skapa sidor eller artiklar i ett utpekat arkiv. Redaktören når genvägen direkt via plustecknet som visas i redaktörsmenyn.

Exempel 2 genvägar

Så här gör du

För att skapa en genväg går du till panelen Genvägar. Klicka på Lägg till för att skapa genvägen.

Lägg till genväg

Inställningar för genväg

I dialogen för att skapa genvägen så får du ange ett namn, en beskrivning samt peka ut vilken mall som ska användas vid skapandet av sidan. Du pekar dessutom ut var sidan ska lagras.

Skapa genväg

Namn

Namnet på den aktuella genvägen. Det går skapa olika genvägar till olika sidor/arkiv och finns det flera genvägar att välja mellan visas dessa i en dialogruta efter att du klickat på ikonen.

Beskrivning

Förtydligar syftet med genvägen och beskriver för användaren vad funktionen ska användas till.

Mall

Peka ut den mall som ska användas för den aktuella genvägen.

Mål

Peka ut det ställe där sidan/artikeln ska skapas.

När inställningarna är gjorda kommer användare med behörighet att kunna skapa sidor/artiklar i det utpekade arkivet att se ikonen för genvägen i redaktörsmenyn.

Exempel genväg

För att skapa en sida/artikel måste användaren ha rättigheten "Läs" på mallen som sidan/artiklarna bygger på.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2019-03-04

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets