Hjälpwebb

Panelen Webbarkivering

Den nya funktionen för webbarkivering ersätter tidigare HTML-export. Funktionen är licensstyrd och eventuella HTML-exporter, som var aktiverade på webbplatsen innan uppgraderingen till version 4.3, kommer flyttas över automatiskt till Webbarkivering. Den nya funktionen gör att du får bättre kontroll på arkiveringar som sker, samt att du kan arkivera utifrån personalisering på webbplatsen.

Enbart publicerat material tas med i webbarkiveringen!

En webbarkivering utgår alltid från root. Om man laddar upp webbarkiveringen till sin FTP exempelvis "public_html/webbarkivering/" så kommer filerna laddas fel.

Webbarkivering

Schemalagd arkivering

Använd schemalagd arkivering

Bocka i rutan Använd schemalagd arkivering för att schemalägga en webbarkivering.

 • Upprepning - Här går det att välja mellan Varje vecka, Varje månad eller Varje år.
 • Arkivera som användare - Här kan du välja med vilken användare du vill arkivera webbplatsen som. Det finns tre val:
  • Användare - Här väljer du en användare och då arkiveras webbplatsen utifrån den användaren gällande dess behörigheter och eventuella personaliseringar på webbplatsen.
  • Anonym - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som inte är inloggad. Dvs den tar enbart med publika sidor.
  • Extraktor - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som kan se allt, dvs full behörighet.

När du klickar på Lägg till så öppnas ett nytt fönster där du får välja en av de tre valen ovan:

Val av användare

Klicka därefter på OK. Nu går det även att se det schemalagda jobbet i schemahanteraren under servern. Jobbet kommer att köras under nattetid. Om du har startat fler jobb så kommer de att utföras i ordning och en i taget.

Manuell arkivering

Vill du ha en webbarkivering vid ett tillfälle behöver du inte ställa in schemaläggning utan du väljer vilken användare du vill arkivera som och klickar sedan på Starta arkivering.

Det finns tre val för arkivera som användare

 • Användare - Här väljer du en användare och då arkiveras webbplatsen utifrån den användaren gällande dess behörigheter och eventuella personaliseringar på webbplatsen.
 • Anonym - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som inte är inloggad. Dvs den tar enbart med publika sidor.
 • Extraktor - Då arkiveras webbplatsen utifrån en användare som kan se allt, dvs full behörighet.

När du klickar på Starta arkivering visas följande meddelande:

Meddelande om att arkivering är startad

Om något går fel med arkiveringen, exempelvis att användaren eller katalogen är borttagen, går det ett mail till webbplatsansvarig och serveransvarig om detta.

Slutförda arkiveringar

Här visas en lista på de arkiveringar som är slutförda. När status är OK går det att klicka på datum, status, typ eller server för att få mer information om vad som har arkiverats:

Meddelande om slutförda arkiveringar

Resultatet av arkiveringen hamnar i form av en tar.gz under <webbplatsadress>/webdav/webarchive/

Om arkiveringen inte har status OK och något har gått fel så står det ett felmeddelande om detta i serverloggen. Det kan exempelvis vara om det är slut på disk eller minne för att utföra arkiveringen.

Du kan också se en status per webbsida om denna sida är arkiverad eller inte och vilken tidpunkt den är arkiverad.

Ersättningstext för exkluderade moduler

Här kan du fylla i ett meddelande som visas på de moduler som inte är med i html-exporten.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbarkivering" samt licens för Webbarkivering (fd HTML-export). 

Denna sida publicerades: 2018-10-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets