help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Brødsmuler

Like nedenfor verktøylinjen, vil du se brødsmuler du bruker til å navigere nettstedet i redigeringsmodus. Ikoner og lenk tekster viser forskjellige ting.

Länkstig

Ikonene viser en meny med undersider som er under gjeldende side. Ved hjelp av brødsmuler kan du navigere til andre sider i strukturen.

Ikonmeny för länkstig

Rubrikker, sidenavn, viser et brødsmulespor hvor du er i strukturen, og fungerer også som en snarvei for å navigere tilbake til forrige side i strukturen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?