help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kopier og lim inn modulen

Kopier

Velg modulen i det innholdet du vil kopiere og velger alternarivet "kopi".

Kopier

Klipp ut er den samme operasjonen som kopi. Så for eksempel hvis du kopierer fjerne en formulärsmodul så alle svar.

Lim inn

Velg et område eller layout, høyreklikk og velg "Lim" lime inn den kopierte modulen.

Lim inn

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?