help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til et tema

I panelet Legg til tema gjør du de innstillingene du ønsker for temaet ditt.

Her bestemmer du hvordan hver enkelt komponent skal se ut med hensyn til farge, skrifttype, ikoner og rammer. Følg lenken på hver komponent for å få tilgang til mer detaljert dokumentasjon.

Allmänt om tema

Generelt

Navn på tema

Her skriver du inn et navn på temaet ditt.

Navn på CSS-klasse

Hvert tema trenger et klassenavn. Når du har fylt ut Navn, fylles dette feltet ut automatisk.

Beskrivelse

Her kan du fylle ut en beskrivelse av temaet ditt (om nødvendig).

Grunnleggende

Her kan du stille inn grunnleggende ting som skrifttype, bakgrunnsfarge og kantlinje. Du kan også gjøre innstillinger for bakgrunnsfargen og bakgrunnsfargen til en seksjon. Du kan også angi rammens radius og farge.

Inställningar för Grundläggande

Formatmaler

Her kan du velge mellom formatmalene Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia og Courier New eller andre skrifttyper som du har lagt til under Nettstedsinnstillinger .

Grunnstørrelse for formatmalene

Her angir du grunnstørrelsen for formatmalene. Den er grunnlaget og påvirker andre størrelser. For eksempel small, medium, large, x-large. Se eksempler på https://github.com/sitevision/envision/blob/master/packages/envision/src/scss/variable.scss Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Når du fyller ut innstillingene og klikker OK, kalles en tjeneste som setter sammen disse innstillingene til en ferdig css.

Farge for formatmalene

Her velger du farge. Farger legges inn som HEX-verdier eller velges ved å klikke på fargevelgeren. Under fargevelgeren vises fargepaletter hentet fra nettstedets farger som fargeforslag.

Färger i teman

Bakgrunnsfarge

Du kan også gjøre innstillinger for bakgrunnsfargen.

Bakgrunnsfarge for en seksjon

Du kan også gjøre innstillinger for bakgrunnsfarge for en seksjon. Den brukes for eksempel som bakgrunn på modaler og andre store flater. Det er fint om denne innstillingen samsvarer med bakgrunnsfargen (bare litt svakere).

Lenkefarge

Her velger du fargen på lenken

Lenkefarge for hover

Her velger du hvilken farge lenken skal ha når du holder musepekeren over lenken.

Understreking av lenke

Her velger du om lenken skal være understreket.

Understreking av lenke ved sveving

Her velger du hvordan lenken skal oppføre seg når du holder musepekeren over den.

Kantradius

Her stiller du inn kantradius. Angi 0 px hvis du ikke vil ha avrundede hjørner på kanten.

Farge på kant

Her angir du fargen på kanten.

Farge for skygge

Her velger du farge for skyggen. Fargene legges inn som HEX-verdier eller velges ved å klikke på fargevelgeren. Under fargevelgeren vises fargepaletter hentet fra nettstedets farger som fargeforslag.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Profilfarge (merkevarefarge)

Inställningar för Brand color

Profilfarge

Her kan du stille inn profilfargen din.

Tekstfarge

Her stiller du inn tekstfargen. Det er en grønn OK-boks over for å vise at kontrasten er god nok. Du kan lese mer om dette på forhåndsvisningssiden.

Reduser fargemetningen i profilfargepaletten

En valgt farge har alltid en viss metning. Du kan velge å gjøre paletten mer grå, så basert på fargen som er valgt som profilfarge, kan du redusere metningen fra 0-100 %. 0 gir samme metning og 100 % gir maksimal demping av metningen, dvs. helt i gråskalaen.

Beregning av tekstfarge i paletten

Du kan velge følgende:

 • Palettfarger (standard)
 • Tekstfarge + høy kontrast
 • Høy kontrast (svart-hvitt)

Redusere tekstfargens metning i paletten

Du kan redusere metningen av tekstfargen i profilfargene på samme måte som du kan redusere metningen av profilfargene. 0 gir samme metning og 100 % gir maksimal undertrykkelse av metningen, dvs. helt i gråskala.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Overskrifter og tekst (brukergrensesnittets tekst)

Rubriker och text (UI)

For hver overskrift/tekst kan du angi følgende.

Formatmaler

Her kan du velge mellom Formatmalene Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia og Courier New eller andre formatmaler som du har lagt til under Nettstedsinnstillinger .

Tekststørrelse

Angir tekststørrelsen for skrifttypen.

Tekstfarge

Angir fargen på skrifttypen.

Vekt

Angir hvilken vekt skriften skal vises med. Her kan du spesifisere fra Thin til Extra Black.

Konvertering av tekst

Her kan du velge mellom følgende:

 • Stor begynnelsesbokstav
 • Store bokstaver
 • Store bokstaver

Avstanden mellom bokstavene

Her kan du stille inn avstanden mellom bokstavene.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Blokkfarger

Her kan du legge til blokkfarger. En blokk er et større område som du bruker som dekorasjon. Du kan for eksempel styre bakgrunnsfargen bak en kommentar i aktivitetsfeeden.

Blockfärger

For Standard/Primary og Secondary kan du gjøre følgende innstillinger:

Bakgrunnsfarge

Velg fargen som skal være bakgrunnsfargen.

Tekstfarge

Velg tekstfarge. Sørg for at det er nok kontrast til bakgrunnsfargen.

Lenkefarge

Velg fargen du vil bruke som lenkefarge.

Lenkefarge for hover

Velg fargen du vil bruke som lenkefarge for hover. Det betyr at du kan ha én lenkefarge i den vanlige skriften og en annen lenkefarge i en farget blokk, for eksempel en puff.

Understreking av lenke

Her velger du om lenken skal være understreket eller ikke.

Understreke lenke ved hover

Her velger du om lenken skal understrekes når du holder musepekeren over den eller ikke.

Farge på kantlinje

Velg hvilken farge du vil ha på rammen.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Elementfarger - knapper, fliser osv.

Her kan du legge til elementfarger. Elementer er små komponenter som knapper, tagger, etiketter osv.

Elementfärger

For Standard/Primary/Secondary/Progress/Warning/Danger og Info kan du spesifisere:

Bakgrunnsfarge

Her velger du bakgrunnsfargen for elementet.

Tekstfarge

Her velger du tekstfargen for elementet.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Statusfarger

Statusfargene er de fargene som viser om du for eksempel er logget inn eller ut. Hvis du ikke velger farge selv, brukes fargene som vises i forhåndsvisningen.

Statusfärger

Skjemafelt og fokus

Her kan du legge til farger for skjema- og fokusmarkører.

Formulärfält - fokus

Skjemafelt

Bakgrunnsfarge

Her angir du om du vil ha en bakgrunnsfarge i feltet.

Tekstfarge

Her angir du om du vil ha en annen tekstfarge i skjemaet.

Rammefarge

Angir om du vil ha en kantfarge i feltet.

Fokusmarkør

Størrelse

Her angir du om du vil øke størrelsen på fokusmarkeringen.

Avstand

Her angir du om du vil ha større avstand mellom skjemaruten og fokusmerket.

Farge

Her angir du om du vil ha en annen farge på fokusmarkeringen enn svart.

Farge inne i uthevingen

Angir om du vil ha en farge på området mellom skjemaruten og fokusmarkøren. Den er bare synlig hvis du har angitt en avstand.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Etiketter (merker)

Denne komponenten brukes til å gjøre innstillinger for etikettenes utseende. Fargeinnstillingene gjøres under Elements.

Brickor

Formatmaler

Her kan du angi hvilken formatmal du vil ha på flisene dine.

Tekststørrelse

Her kan du angi om du vil ha en annen størrelse på flisene.

Kantradius

Her stiller du inn kantradius. Angi 0 px hvis du ikke vil ha avrundede hjørner på flisene.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Knapper

Denne komponenten brukes til å gjøre innstillinger for utseende på knapper. Fargeinnstillingene gjøres under Elements.

Knappar

Formatmaler

Her angir du formatmal for knappene.

Kantradius

Her stiller du inn kantradius. Angi 0 px hvis du ikke vil ha avrundede hjørner på knappene.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Meldinger (varsler)

Denne komponenten brukes til å gjøre innstillinger for utseendet til meldingsbokser. Fargeinnstillingene gjøres under Elements.

Meddelanderutor

Formatmaler

Her angir du hvilken formatmal du vil ha på meldingsboksene.

Kantradius

Her stiller du inn kantradius. Angi 0 px hvis du ikke vil ha avrundede hjørner på kanten rundt meldingsboksen.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Paginering

Denne komponenten brukes til å gjøre innstillinger for utseende for paginering. Fargeinnstillingene gjøres under Elements.

Paginering

Formatmaler

Her velger du formatmal for rammen.

Kantbredde

Her angir du bredden på rammen.

Stil på rammen

Her angir du stilen på rammen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Heltrukket
 • Prikker
 • Streker
 • Ingen

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Sammenleggbart felt

Denne komponenten brukes til å gjøre innstillinger for utseendet til sammenleggbare felt.

Hopfällbart fält

Farge på ikon

Her angir du fargen på ikonet

Stil på ramme

Her kan du angi stilen på rammen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Heltrukket
 • Prikker
 • Streker
 • Ingen

Ikonets lengde

Her kan du angi lengden på ikonet hvis du vil ha et litt større/mindre ikon.

Kantbredde

Her stiller du inn bredden på rammen.

Ikontykkelse

Her kan du stille inn tykkelsen på ikonet hvis du ønsker et litt større/mindre ikon.

Animasjonstid i milisekunder

Her kan du angi animasjonstiden før innholdet i et sammenleggbart felt vises.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Profilbilde

Her kan du angi rammen til profilbildet.

Profilbild

Kantradius

Her angir du om du vil ha en kantradius på profilbildet. Som standard er profilbildet rundt. Hvis du vil ha et firkantet profilbilde, angir du 0px.

Verktøytips (Tooltip)

Her angir du utseendet på verktøytipset. Et verktøytips er en liten boks med forklarende tekst som vises når brukeren holder musepekeren over et objekt, for eksempel en hyperkobling.

Verktygstips i teman

Formatmaler

Her kan du velge mellom formatmalene Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia og Courier New eller andre formatmaler som du har lagt til under Nettstedsinnstillinger.

Tekststørrelse

Angir tekststørrelsen for skrifttypen.

Bakgrunnsfarge

Angir om du vil ha en bakgrunnsfarge i boksen.

Tekstfarge

Her angir du om du vil ha en annen tekstfarge i boksen.

Vekt

Her angir du hvilken vekt skriften skal vises med. Her kan du angi alt fra Thin til Extra Black.

Kantradius

Her stiller du inn kantradius. Angi 0 px hvis du ikke vil ha avrundede hjørner på boksen.

Forhåndsvisning

Til høyre kan du se en forhåndsvisning av innstillingene dine.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Håndter nettstedinstillinger".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?