help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till tema

På panelen Lägg till tema gör du de inställningar du önskar för ditt tema.

Här bestämmer du hur varje komponent ska se ut gällande bland annat färg, formatmall, ikoner och kantlinjer. Följ länken på respektive komponent för att komma till mer utförlig dokumentation.

Allmänt om tema

Allmänt

Namn

Här fyller du i ett namn på ditt tema.

CSS-klassnamn

Varje tema behöver ett klassnamn. När du har fyllt i Namn så fylls detta fält automatiskt i.

Beskrivning

Här kan du fylla i en beskrivning av ditt tema (om det behövs).

Grundläggande

Här ställer du in grundläggande saker som typsnitt, bakgrundsfärg och kantlinje. Du kan även göra inställningar för bakgrundsfärg samt bakgrundsfärg för en sektion. Du kan också ställa in kantradie och färg för denna.

Inställningar för Grundläggande

Typsnitt

Här kan du välja mellan typsnitten Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia och Courier New eller andra typsnitt som du lagt till under Webbplatsinställningar.

Grundstorlek för typsnitt

Här ställer du in basstorlek på formatmallen. Den ligger till grund och påverkar övriga storlekar. Som exempelvis small, medium, large, x-large. Se exempel på https://github.com/sitevision/envision/blob/master/packages/envision/src/scss/variable.scss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fyllt i inställningarna och klickar på OK så anropas en tjänst och kompilerar dessa inställningar till en färdig css.

Färg för typsnitt

Här väljer du färg på texten. Färger anges som HEX-värde (#123456) eller i RGB(A)-format (rgba(123, 123, 123, 1)). Du kan också välja färg genom att klicka på färgväljaren. Under färgväljaren visas färgpaletter som hämtas från dina webbplatsfärger som förslag på färger.

Färger i teman

Bakgrundsfärg

Du kan även göra inställningar för bakgrundsfärg.

Bakgrundsfärg för en sektion

Du kan även göra inställningar för bakgrundsfärg för en sektion Det används exempelvis som bakgrund på modal och andra större ytor. Det är bra om denna inställningar matchar med bakgrundsfärgen (bara något svagare).

Länkfärg

Här väljer du länkfärg

Länkfärg för hover

Här väljer du vilken länkfärgen ska vara när du för muspekaren över länken.

Understrykning av länk

Här väljer du om länken ska vara understruken.

Understrykning av länk vid hover

Här väljer du hur länken ska bete sig vid hover.

Kantradie

Här ställer du in kantradie. Ställ in 0 px om du inte vill ha rundade hörn på din kantlinje.

Färg för kantlinje

Här ställer du in färg för din kantradie.

Färg för skugga

Här väljer du färg för skugga. Färger anges som HEX-värde eller väljs genom att klicka på färgväljaren. Under färgväljaren visas färgpaletter som hämtas från dina webbplatsfärger som förslag på färger.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Profilfärg (Brand color)

Inställningar för Brand color

Profilfärg

Här ställer du in din profilfärg.

Textfärg

Här ställer du in din textfärg. Det står en grön ruta OK ovanför för att visa att kontrasten är tillräckligt bra. Du kan läsa mer om detta på sidan förhandsgranska.

Dämpa färgmättnad i profilfärgpalett

En vald färg har alltid en viss färgmättnad. Du kan välja att göra paletten mer grå, så utifrån den färg som är vald som profilfärg kan du dra ner mättnaden 0-100%. 0 ger samma mättnad och 100% ger maximal dämpning av mättnaden det vill säga helt i gråskala.

Beräkning av textfärg i palett

Det går att välja följande:

 • Palettfärger (Standard)
 • Textfärg + högkontrast
 • Högkontrast (svart/vit)

Dämpa textens färgmättnad i palett

Du kan minska mättnad på profilfärgers textfärg på samma sätt som du kan minska mättnaden på profilfärgerna. 0 ger samma mättnad och 100% ger maximal dämpning av mättnaden det vill säga helt i gråskala.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Rubriker och text (UI text)

Rubriker och text (UI)

För respektive rubrik/text kan du ange följande.

Typsnitt

Här kan du välja mellan typsnitten Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia och Courier New eller andra typsnitt som du lagt till under Webbplatsinställningar.

Textstorlek

Här anger du textstorlek för ditt typsnitt.

Textfärg

Här anger du färg för ditt typsnitt.

Vikt

Här anger du vilken vikt som typsnittet ska visas med. Här kan du ange från Thin till Extra Black.

Textomvandling

Här kan du välja på följande:

 • Inledande versal
 • Versaler
 • Gemener

Teckenavstånd

Här ställer du in avstånd mellan bokstäverna.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Blockfärger

Här kan du lägga till blockfärger. Block är en större yta som du använder som exempelvis en dekoration. Exempelvis kan du styra bakgrundsfärgen bakom en kommentar i aktivitetsflödet.

Blockfärger

För Standard/Primär och Sekundär kan du göra följande inställningar:

Bakgrundfärg

Välj den färg som ska vara din bakgrundsfärg.

Textfärg

Välj din textfärg. Se till att det är tillräckligt med kontrast mot bakgrundsfärgen.

Länkfärg

Välj den färg du ska ha som länkfärg.

Länkfärg för hover

Välj den färg du ska ha som länkfärg för hover. Dvs du kan ha en länkfärg på det vanliga typsnittet och en annan länkfärg i ett färgat block som exempelvis en puff.

Understrykning av länk

Här väljer du om länken ska vara understruken eller inte.

Understrykning av länk för hover

Här väljer du om länken ska vara understruken vid hover eller inte.

Färg för kantlinje

Välj den färg du vill ha som kantlinje.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Elementfärger - knappar, brickor m.m

Här kan du lägga till elementfärger. Element är små komponenter som exempelvis knappar, brickor, etiketter osv. 

Elementfärger

För Standard/Primär/Sekundär/Framgång/Varning/Fara och Info kan du ange:

Bakgrundsfärg

Här väljer du bakgrundsfärg för elementet.

Textfärg

Här väljer du textfärg för elementet.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Statusfärger

Statusfärgerna är de färger som visar om du exempelvis är inloggad eller utloggad.

Om du inte själv väljer färg blir det de färger som visas i förhandsgranskningen.

Ställ in statusfärger i Teman

Komponenter

Bakgrundsfärg/Textfärg

Här kan du ställa in färg för både bakgrundsfärg/textfärg:

 • Neutral
 • Aktiv
 • Uppmärksamhet

Texter

Här kan du ställa in textfärg för :

 • Aktiv
 • Uppmärksamhet
 • Fel

Formulärfält och fokus

Här lägger du till färger för formulär och fokusmarkering.

Formulärfält - fokus

Formulärfält

Bakgrundsfärg

Här ställer du in om du vill ha en bakgrundsfärg i fältet.

Textfärg

Här ställer du in om du vill ha en en annan textfärg i formuläret.

Färg för kantlinje

Här ställer du in om du vill ha en färg för kantlinje i fältet.

Fokusmarkering

Storlek

Här ställer du in om du vill öka storleken på fokusmarkeringen

Avstånd

Här ställer du in om du vill ha mer avstånd mellan formulärsrutan och fokusmarkeringen.

Färg

Här ställer du in om du vill ha en annan färg för fokusmarkeringen än svart.

Färg innanför markering

Här ställer du in om du vill ha en färg för området mellan formulärsrutan och fokusmarkeringen. Det syns bara om du ställt in avstånd.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Brickor (Badges)

Denna komponent används för att göra utseendeinställningar för etiketter. Färginställningar görs under Element.

Brickor

Typsnitt

Här ställer du in det typsnitt du vill ha på dina brickor.

Textstorlek

Här ställer du in om du vill ha en annan storlek på brickorna.

Kantradie

Här ställer du in kantradie. Ställ in 0 px om du inte vill ha rundade hörn på dina brickor.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Knappar

Denna komponent används för att göra utseendeinställningar för knappar. Färginställningar görs under Element.

Knappar

Typsnitt

Här ställer du in Typsnitt för knapparna.

Kantradie

Här ställer du in kantradie. Ställ in 0 px om du inte vill ha rundade hörn på dina knappar.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Meddelanderutor (Alerts)

Denna komponent används för att göra utseendeinställningar för meddelanderutor. Färginställningar görs under Element.

Meddelanderutor

Typsnitt

Här ställer du in det typsnitt du vill ha på dina meddelanderutor.

Kantradie

Här ställer du in kantradie. Ställ in 0 px om du inte vill ha rundade hörn på din kantlinje runt meddelanderutan.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Paginering

Denna komponent används för att göra utseendeinställningar för paginering. Färginställningar görs under Element.

Paginering

Typsnitt

Här väljer du typsnitt för kantlinjen.

Kantlinjens bredd

Här ställer du in bredden på kantlinjen.

Kantlinjens stil

Här ställer du in stil för din kantlinje. Följande alternativ finns:

 • Heldragen
 • Punkter
 • Bindesstreck
 • Ingen

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Hopfällbart fält

Denna komponent används för att göra utseendeinställningar för hopfällbara fält.

Hopfällbart fält

Färg på ikonen

Här ställer du in färg på ikonen

Kantlinjens stil

Här ställer du in stil på kantlinjen. Följande alternativ finns:

 • Heldragen
 • Punkter
 • Bindesstreck
 • Ingen

Ikonens längd

Här kan du ställa in ikonens längd om du vill ha lite större/mindre ikon.

Kantlinjens bredd

Här ställer du in bredd på kantlinjen.

Ikonens tjocklek

Här kan du ställa in ikonens tjocklek om du vill ha lite större/mindre ikon.

Animeringstid i milisekunder

Här kan du ställa in animeringstid innan innhållet i ett hopfällbart fält visas.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Profilbild

Här går det att ställa in kantlinje på profilbilden.

Profilbild

Kantradie

Här ställer du i om du vill ha en kantradie på profilbilden. Som standard är profilbilden rund. För att få en fyrkantig profilbild, ange 0px.

Verktygstips (Tooltip)

Här ställer du in hur verktygstips ska se ut. Verktygstips (tooltip på engelska) är en liten ruta med förklarande text som dyker upp när användaren lägger muspekaren över ett objekt, till exempel en hyperlänk.

Verktygstips i teman

Typsnitt

Här kan du välja mellan typsnitten Arial, Helvetica, Verdana, Times New Roman, Georgia och Courier New eller andra typsnitt som du lagt till under Webbplatsinställningar.

Textstorlek

Här anger du textstorlek för ditt typsnitt.

Bakgrundsfärg

Här ställer du in om du vill ha en bakgrundsfärg i rutan.

Textfärg

Här ställer du in om du vill ha en annan textfärg i rutan.

Vikt

Här anger du vilken vikt som typsnittet ska visas med. Här kan du ange allt från Thin till Extra Black.

Kantradie

Här ställer du in kantradie. Ställ in 0 px om du inte vill ha rundade hörn på din ruta.

Förhandsgranskning

Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina inställningar.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?