help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen E-post

Inloggad som systemanvändare i SiteVision kan du komma åt inställningarna för serverobjektet. Du kan då bland annat skapa nya webbplatser, importera webbplatser via sva-filer, lägga till katalogtjänster mm.

Under kategorin Integration hittar du panelen E-post där du bland annat kan ange serveransvarig och göra inställningar för e-postserver. Här finns även en smart funktion för att testa så att mail går iväg från SiteVision som de ska.

e-postinställningar

Serveransvarig

Om ett systemkritiskt problem uppstår skickar SiteVision systemmeddelanden via e-post till serveransvarig. SiteVision skicka mail till serveransvarig om:

  • det inte går att ta backup.
  • replikeringsfaktorn inte motsvarar antalet noder i klustret.
  • databasschema är felaktigt.
  • et finns för lite ledigt diskutrymme.
  • en eller flera licenser har gått ut.

Läs mer om systemmeddelanden.

Inställningar för e-postserver

Serveradress, Användarnamn och Lösenord

Serveradress är den adress som e-postservern (SMTP-servern) svarar på. E-postservern måste tillåta relaying. Skriv in användarnamn och lösenord till e-postservern för att ge SiteVision åtkomst att skicka e-post.

Avsändaradress

Avsändaradress är den fallback-adress som används av SiteVision när användare skickar ut automatiska mail via till exempel en prenumeration eller ett formulär. Om användaren inte ställt in avsändaradress i den specifika modulen används fallback-adressen istället.

Skicka meddelande

Testa att e-postservern och kopplingen till SiteVision fungerar som den ska genom att klicka på Skicka meddelande. En popup-ruta visas där du fyller i din e-postadress. Du kan även ange ett valfritt ämne och innehåll. Klicka på Skicka för att skicka iväg testmeddelandet.

Skicka testmeddelande.

Övrigt

Maximal storlek för e-post (anges i MB)

Här kan du ange en max storlek för e-post. Detta beror på vad er mailserver klarar, så detta beslut bör ni ta tillsammans med er systemadministratör

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?