help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Virtuella grupper för SAML

SAML står för Security Assertion Markup Language och är en XML-baserad öppen standard för att utbyta autentisering och behörigheter.

SAML är en federerad inloggningsmetod som möjliggör inloggning på en webbplats i Sitevision med konton från den egna katalogtjänsten, utan att den behöver vara direkt kopplad mot Sitevision. Om en besökare surfar mot en adress som kräver inloggning så skickas de vidare till kundens idP (som finns i kundens egen miljö) där loggar besökaren in. När inloggningen är klar postas ett formulär med signerad information som skickas till webbplatsen i Sitevision.

Så här gör du:

1. Lägg till virtuell grupp

Gå till Webbplatsinställningar och klicka på Virtuella grupper under kategorin Säkerhet. Dialogrutan Virtuella grupper öppnas.

Lägg till grupp

Klicka på Lägg till virtuell grupp. Dialogrutan Lägg till virtuell grupp öppnas.

Fyll i Namn, Id och eventuell Beskrivning och Kriterium för den virtuella gruppen.

Namn

Internt arbetsnamn i Sitevision, det som används vid behörighetshanteringen.

Id

Värdet på gruppattributet i den externa katalogtjänsten. Det kan vara ett namn eller sökväg och det måste matcha exakt med den informationen som finns i SAML-biljetten.

Beskrivning

Kort beskrivning för intern dokumentation i Sitevision. Ej obligatoriskt.

Kriterium

Lägg till ett katalogkriterium, adresskriterium eller attributkriterium för en virtuell grupp. Läs mer om hur du lägger till kriterium.

Du kan sätta upp virtuella grupper på flera olika sätt. Här kan du se de alternativ du kan välja mellan.

SAML grupp

Steg 2: Tilldela behörigheter

När de Virtuella grupperna finns på webbplatsen kan du tilldela grupperna behörigheter, det vill säga ge dem åtkomst till redigeringsläget och sidor som kräver inloggning.

Välj Egenskaper på den sida du vill tilldela behörigheter. Välj Behörigheter under kategorin Säkerhet. Du ser nu dialogrutan Behörigheter.

Klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till öpppnas.

Välj Virtuella grupper via menyn längst upp i dialogrutan. Välj en av de Virtuella grupper du tidigare skapar i den lista som visas.

Klicka Ok. Du kommer nu tillbaka till dialogrutan Behörigheter.

Markera den Virtuella gruppen du lagt till i listan till vänster. Bocka sedan i den roll du vill koppla gruppen till.

Klicka OK.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?