help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Virtuella grupper för SAML

De kataloggrupper som skickas med i SAML-biljettens gruppattribut kan kopplas ihop med virtuella grupper i Sitevision för att använda till exempelvis behörigetsstyrning.

Så här gör du:

1. Lägg till virtuell grupp

Gå till Webbplatsinställningar och klicka på Virtuella grupper under kategorin Säkerhet. Dialogrutan Virtuella grupper öppnas.

Lägg till grupp

Klicka på Lägg till virtuell grupp. Dialogrutan Lägg till virtuell grupp öppnas.

Fyll i Namn, Id och eventuell Beskrivning och Kriterium för den virtuella gruppen.

Namn

Internt arbetsnamn i Sitevision, det som används vid behörighetshanteringen.

Id

Värdet på gruppattributet i den externa katalogtjänsten. Det kan vara ett namn eller sökväg och det måste matcha exakt med den informationen som finns i SAML-biljetten.

Beskrivning

Kort beskrivning för intern dokumentation i Sitevision. Ej obligatoriskt.

Kriterium

Lägg till ett katalogkriterium, adresskriterium eller attributkriterium för en virtuell grupp. Läs mer om hur du lägger till kriterium.

Du kan sätta upp virtuella grupper på flera olika sätt. Här kan du se de alternativ du kan välja mellan.

SAML grupp

Steg 2: Tilldela behörigheter

När de Virtuella grupperna finns på webbplatsen kan du tilldela grupperna behörigheter, det vill säga ge dem åtkomst till redigeringsläget och sidor som kräver inloggning.

Välj Egenskaper på den sida du vill tilldela behörigheter. Välj Behörigheter under kategorin Säkerhet. Du ser nu dialogrutan Behörigheter.

Klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till öpppnas.

Välj Virtuella grupper via menyn längst upp i dialogrutan. Välj en av de Virtuella grupper du tidigare skapar i den lista som visas.

Klicka Ok. Du kommer nu tillbaka till dialogrutan Behörigheter.

Markera den Virtuella gruppen du lagt till i listan till vänster. Bocka sedan i den roll du vill koppla gruppen till.

Klicka OK.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?