help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Tabellegenskaper

Skriv tabellbeskrivning här
 

Egenskaper tabell

Tabellegenskaper

Tabelltyp

Här kan du välja bland befintliga tabelltyper. Alla tabelltyper som finns på webbplatsen visas i en lista.

Om du vill ta bort en tabelltyp från en tabell, klicka på kryssrutan till höger om namnet.

Ta bort tabelltyp

Rubrikceller

Markera om rubrikerna i tabellen är på översta raden eller första kolumnen eller både och.

Rubrikceller

Standardinställningen är att rubrikcellerna är radrubriker.

Bredd

Här kan du fylla i en bredd på tabellen.

Använd tabellbeskrivning

Här väljer du om du vill visa en tabellbeskrivning (caption). Denna skrivs ut ovanför tabellen.Om du har bockat i att du vill använda tabellbeskrivning visas ytterligare ett val:

Dölj tabellbeskrivningen i visningsläge

Denna bockar du i om du vill ha en tabellbeskrivning som inte visas på sidan. Utan som enbart används av skärmläsningsverktyg och liknande.

Tillåt besökare att ändra sortering i tabellen

Denna bockar du i om du önskar att besäkaren själv kan få klicka på tabellrubrikerna och göra den sortering de önskar.

Besökarna kan sortera själv genom att klicka på pilen i rubrikcellen

Besökarna kan sortera själv genom att klicka på pilen i rubrikcellen

Responsiv webb

Visa endast i brytpunkter

Här väljer du om tabellen ska visas i olika brytpunkter. Exempelvis om tabellen är mycket stor och blir svårförståelig i exempelvis ett telefonläge kan du markera att den bara ska visas i desktop och padda.

Dölj i brytpunkter

Här väljer du om tabellen ska döljas i olika brytpunkter. Exempelvis om tabellen är mycket stor och blir svårförståelig i exempelvis ett telefonläge kan du välja att dölja den i telefonbrytpunkten. Tabellen komer då att visas normlt på desktop och padda men när det kommer till telefonläge kommer den att döljas.

Responsiv webb

Här kan du välja mellan några olika sätt att hantera responsiva tabeller.

  • Horiontell scroll
  • Horistiontell scroll med fast vänsterkolumn
  • Staplad tabell
  • Staplade kolumner

Utseende

Om du har behörighet för "Hantera tabell" får du skapa egna tabeller, du behöver inte använda tabelltyperna. Då gör du inställningar på denna flik Utseende.

Det går dock inte att göra några utseendejusteringar om du använder en tabelltyp. Då visas följande meddelande:

"När tabelltyp används går det inte att göra specifika utseendeinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?