help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bildspel v1 - Bildmapp

Här pekar du ut den mapp som ska ligga till grund för bildspelet.

Bildmapp

Den första bilden i mappen visas som startbild i bildspelet. Så önskar du en annan bild först, drag droppa den till första plats i mappen (se till att mappen i bildarkivet har manuell sortering – annars är det stor risk att bilden hoppar tillbaks till alfabetisk ordning).

Manuell sortering

Se till att mappen har manuell sortering

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?