help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Imagemap

En imagemap är en klickbar bild där du kan klicka på olika delar av bilden och länka respektive del till olika adresser. Du kan länka en bild till olika adresser genom att dela upp bilden i olika områden.

Exempelvis om du har en bild på ett organisationsschema och inom denna bild vill länka till olika avdelningar.

Skärmdump på resultat av Imagemap

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?