help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bildspel v1 - Övrigt

Övrigt, Bildspel

Allmänt

Aktivera automatiskt bildbyte

Bocka i denna för att aktivera automatiskt bildbyte i bildspelet.

Intervall (sek)

Här ställer du in hur många sekunder som det ska dröja mellan bildbyte i bildspelet.

Visa bildbeskrivning

Bocka i denna för att skriva ut bildbeskrivningar (från metadata). Ingen text kommer att skrivas ut om bilden saknar bildbeskrivning.

Fördefinierad bildstorlek

Här kan du välja att använda en fördefinierad bildstorlek i bildspelet. Då skalas alla bilder om till den storleken. I listan visas de bildstorlekar som finns skapade på webbplatsen.

 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?