help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Element från tredje part

Element som du har fått från tredje part (alltså sådana som inte är framtagna för att användas enbart inom den egna organisationen) måste vara utfärdade av utgivare som är registrerade och godkända av SiteVision AB.

En registrerad utgivare kännetecknas av att namnet är i formen "Organisationsnamn [reg id: xyz]". Detta visas under rubriken "Utgivare". Om utgivaren inte innehåller "[reg id: xyz]" är det inte tillåtet att importera elementet.

Element som är framtagna för att enbart användas inom den egna organisationen går bra att importera även om utgivaren inte innehåller "[reg id: xyz]".

Om du vill kontrollera om ett element från tredje part är tillåtet att importera kan du göra det via detta kontrollformulär.

Export av element

Utgivar-id

Ska elementet distribueras eller användas utanför den egna organisationen måste du ansöka om ett utgivar-id hos SiteVision AB och ange detta som utgivare. Ett sådant utgivar-id är i formen "Organisationsnamn [reg id: xyz]".

För element som ska användas inom den egna organisationen anger du ditt organisationsnamn.

Identifierare

Om elementet ska distribueras eller användas utanför den egna organisationen måste du registrera identifieraren hos SiteVision AB och ange den registrerade identifieraren i detta fält.

För element som ska användas inom den egna organisationen anger du identifieraren enligt denna beskrivning.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element". Element ingår i Portal- och Enterpriseversionen av SiteVision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?