help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Element

Element är ett sätt att paketera anpassningar av befintliga funktioner i Sitevision. Det kan exempelvis vara anpassningar av menyer eller lösningar gjorda med skriptmodulen. Element gör det enklare att utveckla och underhålla innehåll på ett kontrollerat sätt. När ett tillägg är aktiverat på en webbplats kan det användas av redaktörer precis som en vanlig modul i Sitevision.

Funktionen Element består av två delar, Element och Tillägg.

Element

I elementdelen gör utvecklaren sina anpassningar i form av skriplösningar och inställningar i moduler. Utvecklaren väljer vilka inställningar som ska vara justerbara i det Tillägget, till exempel formatmall och startpunkt i en meny. Elementet exporteras sedan som ett tillägg. För att skapa Element behöver du ha rättigheten "Hantera utvecklarfunktioner" tillsammans med rättigheten "Hantera Element".

Innehåll i Element

Ett element kan förutom moduler innehålla JS- / CSS-tillägg, filer och bilder som skickas med i elementet. Du kan använda följande moduler:

  • Text
  • Bild
  • HTML
  • Inloggningsstatus
  • Skript
  • Meny
  • Relaterad information
  • Utskriftsversion
  • Innehållslista

Tillägg

Ett Tillägg är den paketerade funktionalitet som är resultatet av ett Element. När utvecklingen är klar levererar hen ett Tillägg till administratören av en webbplats. Administratören lägget till tillägget och aktiverar det. För att hantera Tillägg behöver du ha rättigheten "Hantera tillägg".

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element". Element ingår i Portal- och Enterpriseversionen av Sitevision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?