help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper på tillägg

WebApp

Du kan välja alternativet Redigera -> Egenskaper på ett tillägg.

Egenskaper på tillägg

På en webapp visas tre kategorier:

Egenskaper

På en RESTApp visas också tre kategorier. Men under Säkerhet visas Restiktioner istället för Behörighet.

Ikoner egenskaper på en RestApp

Information

Här visas idnummer till tillägget samt vilken kategori den tillhör.

Information på ett Tillägg

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?