Hjälpwebb

Markera en nod - egenskaper

Genom att klicka på en nod i klusterpanelen, visas mer information. Med ESC eller genom att klicka bedvid noden kommer man bort från denna information.

Serverinfo (serverns namn)

Här visas ett urval av serverinformation som senaste backup, version, Heap, disk free, cassandra size.

Information om nod

Properties

Avspegling av sitevision de viktigast system-properties samt eventuella förändringar i custom/conf/sitevision.properties. Det är möjligt att ändra ett värde genom att klicka på det i listan. Man kan också ta bort ett värde genom att klicka på "krysset till höger" när man har muspekaren i listan (är inte tillgängligt för alla properties). Vill man lägga till en system-property görs detta med plus-tecknet uppe till höger.

Oftast kräver en förändring av system-properties en omstart för att träda i kraft.

Properties

Tasks

De bakgrundsjobb som SiteVisions kör. De som är svartmarkerade är de jobb som körs just nu.

Tasks

Loggning

Här kan du ställa in loggningsnivåer för noden.

Default level

Här ser du vilken nivå du har (INFO i detta exempel) men du kan enkelt byta till DEBUG. Denna inställning sparas automatiskt. Läs mer om loggnivåer.

Loggning

Ändra i loggfilen

Här har du detaljstyra loggning för specifika klasser eller paket. Detta är användbart om du har egenutvecklade portlets och vill justera loggnivån för särskilda klasser eller paket eller vid avancerad felsökning.

Om du gör en ändring så måste du klicka på Save config. Om du skrev fel kan du alltid ångra dig och gå tillbaka till originafilen genom att klicka på knappen Reset to original.

För mer information om Log4j konfiguration:
http://logging.apache.org/log4j/1.2/manual.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Indexing

Här kan du se information om indexeringsköer. Här visas händelsekö (potenteiella omindexeringar) och datakö (fastställda omindexeringar).

High/low priority

Händelser som inträffar har olika prioritet. Exempelvis har en publicering av en sida hög prioritet. Medan ett byte av sidans namn har lägre prioritet. Om det finns en lång kö så får alla objekt med hög prioritet förtur. De med låg prioritet får vänta till kön med hög prioritet är klar.

  • Händelsekö (Event queue) - Här är en kö med händelser som har inträffat som kan resultera i att något behöver indexeras om. Så även om det står 100 i kö så kanske bara 5 resulterar i en omindexering (hamnar i datakön).
  • Datakö (Data queue)- Denna kö med händelser är faktiska omindexeringar som ska göras.

Execution time in seconds

Den tid sökmotorn använder för att berarbeta indexeringskön per gång. Standardinställningen är 10 sekunder.

Du kan ändra från 0 till 30 sekunder.  Det gör du genom att markera den kö där du vill ändra tiden och klicka på ändraikonen till höger.

Ändra tidsintervall

Refresh

Uppdaterar informationen ovan för att få senaste datat.

Clear queue

Rensar kön.

Active users

Visar aktiva användare som arbetar i redigeringsläget på alla webbplatser som ligger under servern, samt anonyma besökare.

Aktiva användare

User

Namn på inloggade användare alternativt användarnamn. Får värdet "Anonym" om inte besökaren är inloggad.

Inactive (minutes)

Visar hur många minuter sedan en användare aktivt gjorde något på webbplatsen.

Logged in

Tidpunkt när användaren loggade in.

Site

Visar vilken webbplats sidan som användaren loggade in på.

Node

Visar senaste sidan som redaktören/användaren besökte.

Invalidate session

Med denna knapp kan du logga ut redaktörer. Du får upp en bekräftelseruta och svarar du Yes på denna blir redaktören utloggad.

Invalidate session

Högerklicka på en nod

Högerklicka på en nod

Backup

Skapa en backup av befintlig data. Backupen finns placerad i data/backup/cassandra och är egentligen hårdlänkar till befintliga databasfiler. Backup tas automatiskt varje natt.

Arkivera backup

Skapar ett tar-arkiv av den senaste backupen som läggs i data/archive/

Om du vill ha den senaste datan, gör man en vanlig backup först för att sedan arkivera denna.

Du kan välja att bocka i rutan Include files för att få med all binärdata.

Repair

Om en nod varit nere längre än 6 timmar behöver man köra en repair på samtliga noder i klustret. Detta för att garantera att all data finns tillgänglig på samtliga noder i klustret.

Compact

Skriver om databasfilerna så att det är möjligt att frigöra diskutrymme. Detta är en administrativ operation som du egentligen aldrig behöver utföra. Databasen utför automatiskt kompaktering när det behövs.

Dump heap

Dumpar heapen till en fil. Detta gör du enbart om du har minnesproblem. SiteVision kommer inte kunna ta trafik under tiden som heapen dumpas vilket kan ta upp till några minuter.

Dumpa trådar

Skriver en tråddump till wrapper.log som kan användas för att ge en ögonblicksbild av vad SiteVision gör. Används för att felsöka om servern anses vara långsam.

Töm instanscachar

Upplever du någon typ av osynk i klustret kan du tömma instanscacharna på noden som avviker. SiteVision tvingas då att läsa om informationen från databasen. Osynk ska normalt inte inträffa.

Shutdown

Stänger ner eller startar om noden

Remove

Tar bort noden ur klustret. Denna operation kräver att noden är nedstängd

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i SiteVision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades: 2018-07-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets