Hjälpwebb SiteVision 4

Lägg till kriterium

När du klickat på Lägg till kriterium så öppnas en ny vy där du anger namn och kriterietyp för regeln.

Ett kriterie är en förutsättning som ska uppfyllas för att en speciell vy ska visas.

  • Namn -  Ange ett namn för kriteriet. En regel kan bestå av flera kriterier. Tänk på detta när du namnsätter dina kriterier.
  • Kriterietyp - För att välja en kriterietyp,  klicka på länken  Kriterietyp: Metadata eller pilen framför. Då visas en lista över tillgängliga kriterietyper.
Kriterier

Välj en kriterietyp i listan. Du får olika inställningar beroende på vilken typ du valde. Här nedan listar vi alla olika kriterietyper:

Kriterietyp Metadata

Här kan du välja ett metadata som innehåller/är lika med/mindre än/större än det värde du fyller i.

I exemplet nedan ska metadatat "Start för meny" vara lika med "Ekonomi" för att en vy ska visas.

Kriterie: metadata

Kriterietyp Sidans språk

 Här väljer du det språk som ska matcha sidans språk för att ett kriterie ska vara uppfyllt.  

Språk

Kriterietyp Webbläsarspråk

Här väljer du det språk som ska matcha webbläsarens språk för att kriterie ska vara uppfyllt.

Webbläsarspråk

Kriterietyp IP-adressområde

Här kan du ange ett kriterie där användaren kommer från ett visst IP-adressområde.

Skärmdump på IP-adressområde

Kriterietyp Inloggning

 Här kan du ange ett kriterie där besökaren måste vara inloggad.

Inloggad

Kriterietyp Användare

Här kan du peka ut en användare, mapp eller en grupp i katalogen som vyn ska gälla för. Klicka på personikonen till höger för att peka ut aktuell användare/mapp/grupp. 

Skärmdump på katalogobjekt

Kriterietyp Virtuell grupp

Här kan du välja en virtuell grupp som vyn ska gälla för. Alla virtuella grupper som finns tillgängliga på webbplatsen visas i en lista.

Skärmdump på virtuell grupp

Kriterietyp  Användarattribut

Här kan du peka ut ett speciellt attribut som vyn ska gälla för. Exempelvis om du vill att profilen ska gälla för alla chefer så fyller du i Attributnamn titel och Attributvärde chef. Klicka OK.

Skärmdump på användarattribut

För att detta ska fungera krävs det att användaren har ett värde ifyllt i katalogtjänsten. Du kan också ange ett eget attibut som finns i din katalogtjänst.

Kriterietyp användarfält

Detta kriterie kopplas mot Social Collaboration, som måste vara aktiverat på webbplatsen för att du ska kunna välja användarfält.

Användarfält

Kriterietyp  Sessionsattribut

Här kan du välja ett sessionsattribut exempelvis om du vill använda ett värde som finns i besökarens session. Sådana värden kan till exempel sättas via skript eller egna portlets.

Skärmdump på sessionskriterie

Kriterietyp Användaragent

 Med detta kriterie kan du kolla om besökaren kommer in med en mobil enhet.

användaragent

Kriterietyp Referer

En referer är en header som berättar var besökaren kom ifrån. Om någon klickar på en länk som går till din sida kan du alltså ta reda på varifrån de kom.

Om besökaren klickar på ett delat inlägg på Facebook så kommer referern att innehålla facebook.

Refererkriterie

Kriterietyp Referer parameter

En referer parameter ger dig möjlighet att använda parametrarna i refererheadern.

Om en besökare klickat på www.minsida.se/index.html?banner=mail kan du skapa ett kriterie som baseras på banner=mail.

Referer parameter

Våra sökmoduler använder Ajax-baserade sökningar. Sökningar som som ska visa sitt resultat på samma sida som sökningen görs kommer att göras med hjälp av Ajax. Sådana sökningar görs utan att parametrarna till sidan ändras. Ett referer-kriterie kommer därmed inte att hitta sådana sökningar. Om däremot ett sökresultat ska presenteras på en annan sida så anropas sidan med en parameter och kan hittas av ett referer-kriterie. Om besökaren har stängt av Javascript i sin webbläsare skickas alltid parametrar.

Kriterietyp Senaste besök

Om besökaren inte varit på webbplatsen på exempelvis en vecka så kan en vy visas för dem.

Senaste besök

Kriterietyp URL parameter

En URL parameter ger dig möjlighet att använda parametrarna i URL:en. Exempelvis kampanj-id.

URL

Kriterietyp Javascript

Här kan du ange ett skript för att kontrollera att något är uppfyllt, exempelvis om användaren är inloggad eller om användaren saknar e-postadress i katalogtjänsten. Det är variabeln result som ska sättas till sant eller falskt.

Skärmdump på Skriptkriterie

Denna sida publicerades: 2018-05-04

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets