Hjälpwebb SiteVision 4

Panelen Översättningar

På denna panel ställer du in de språk som du ska översätta till på denna webbplats. Du kan också ställa in ett konto för Microsoft translator om du vill automatisk översätta sidor. Du behöver ha ett konto hos Microsoft translate registrerat för att få 2 000 000 sidor/månad gratis översätta sidor.

Översättningar

Översättningar

Språk

Här visas en lista över de språk som används för översättning på webbplatsen. Klicka på länken Lägg till språk för att lägga till ett språk som du har tänkt att översätta till på webbplatsen. Dessa språk kommer att visas i en lista när redaktören väljer alternativet Översättning.

Om du inte har något språk valt i listan visas inga kopplingar mellan översatta sidor!

Maskinöversättning

Om du också vill ha hjälp med att översätta texten på sidan kan du använda Microsoft Translate för detta ändamål. Om du registrerar ett konto hos dem så får du rätt att översätta 2 000 000 ord/månad gratis.

Använd Microsoft Translator

Bocka i denna ruta om du vill ha automatisk översättning av en sida.

Klient-id

Ange det kontonamn du valt under registrering av applikationen

Klienthemlighet

Klistra in din nyckel som du fått av Microsoft.

Kör inloggningstest

Klicka på denna knapp efter att du angett sina uppgifter för att få bekräftelse att de är rätt.

Lyckat test

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!