Hjälpwebb

Panelen Inställningar

På panelen Inställningar gör du inställningar för lokala fil och bildarkiv, titelinställningar, väljer förvald storleksenhet. och ta bort egna tillägg i SiteVision-CSS.

Panelen inställningar

Filarkiv

Använd lokala filarkiv på sidor

Bocka i denna om användarna ska få tillgång till Filer på sidan. De kan då ladda upp en fil på en webbsida. Annars måste de ladda upp dokument i det centrala filarkivet.

Använd lokala bildarkiv på sidor

Bocka i denna om användarna ska få tillgång till Bilder på sidan. De kan då ladda upp en bild på en webbsida. Annars måste de ladda upp bilder i det centrala bildarkivet.

Förvalsinställningar

Förvald storleksenhet

Här kan du ställa in vilken storleksenhet som ska vara förvald när användaren gör inställningar i moduler eller funktioner. Ändrar du inte denna inställning är em (relativt mått) förvald på nyskapade webbplatser medan pixlar är förvald på äldre webbplatser. Det går att välja mellan px, em eller procent.

Det innebär att om du väljer em och sedan ska fylla i ett avstånd behöver du bara klicka på pil upp eller ner i avståndsväljarna utan att först välja rätt enhet.

Titel

Velocitymall

Bestämmer utseende på titlarna på sidorna på webbplatsen.

Velocitymallen skriver ut:

  • Om en sida har titel så skrivs den ut, annars skrivs sidans namn ut (visas i navigatorn).
  • Därefter skrivs bindesstreck och webbplatsens titel ut (om webbplatsen inte har titel skrivs webbplatsens namn ut).

För webbplatser är det lite annorlunda:

  • Webbplatsens namn skrivs ut
  • Därefter skrivs bindesstreck och webbplatsens titel ut (om det inte finns någon skrivs webbplatsens namn ut)

Exempelvis om du står på sidan Kontakt så får du följande utseende i webbläsarens övre vänstra hörn:

Skärmdump på utseende i webbläsaren

För att ge sidan en titel, välj Egenskaper -> Allmänt -> Inställningar.

Egna tillägg i SiteVision-CSS

Det går inte längre att göra egna tillägg i SiteVision-CSS. Tillägg kan endast tas bort. Lägg till CSS via CSS-tillägg på mallar eller CSS-tillägg på sidor.

Så här ser du om du har gammal kodsom ligger som ett tillägg. Dessa kan du ta bort när du har flyttat över dem till CSS-tillägg istället. Klicka på knappen Ta bort tillägg efter.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2017-01-11

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets