Hjälpwebb

Lägg till användarfält - Allmänt

Lägg till användarfält

Allmänt

Namn

Namnge användarfältet

Beskrivning

Om så önskas, fyll i en kort beskrivning.

Typ

Ange vilken kategori användarfältet tillhör. Alternativen är

 • Text
 • Textfäl
 • Nummer
 • URL
 • E-post
 • Telefon

Tillåt förändring av fältvärde

Bocka i rutan Tillåt förändring av fältvärde för att ge användaren möjlighet att ändra informationen.

När användaren en gång har ändrat informationen i fältet så är det den nya informationen som gäller. Det går därmed inte att läsa in ny information från katalogtjänsten och på så sätt skriva över användarens förändringar. Det gäller även om man inte längre tillåter förändring av fältvärde.

Visa endast vid redigering

Bocka i rutan Visa endast vid redigering för att hålla användarfältet dolt på sidor.

Ikon

Välj en Ikon som visas i samband med användarfältet på sidorna. Du kan välja mellan:

 • CSS-ikon - här kan du välja n av flera förvalda ikoner som genereras med css.
 • Egen ikon - Klicka på bildikonen och blädra fram en egen ikon (storlek 16*16 px)
 • Ingen
CSS-ikon

Val under CSS-ikoner

Validering

Ange om/hur validering av användarfältet ska ske.

 • Ingen validering
 • Fälttypsvalidering - validerar utifrån den typ du valt. Exempelvis nummer - då kontrolleras att du bara angett siffror.
 • Reguljärt uttryck - fyll själv i ett reguljärt uttryck som kontrollerar att värdet är rätt ifyllt.

Felmeddelande

Här kan du själv fylla i ett felmeddelande som visas om fältet är fel ifyllt.

På det guideskapade användarfältet Namn (fullname) är kryssrutan Tillåt ändring av fältvärde utgråad. Värdet är en sammanslagning av användarfälten Förnamn (givenName) och Efternamn (sn) som hämtas från katalogtjänsten. Dessa två användarfält är som standard dolda.

Denna funktion kräver licensen Social Collaboration.

Denna sida publicerades: 2018-07-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets