help.sitevision.se always refers to the latest version of Sitevision

Script - Velocity

Field for entering Velocity script. A simple introduction to Velocity can be found on our Developer’s web (English only).

Skript- velocity

File or write custom code

Here you select one of the following:

  • Velocity file (.vm) - designate a velocity file in the file archive,
  • Custom code - Here you fill in your own code directly in the box.

Toolbar

Verktygslist
  1. Sök - Sök i den egna koden. Fyll i sökord, klicka på enterslag.
  2. Föregående - Hoppar till föregående sökträff.
  3. Nästa - Hoppar till nästa sökträff.
  4. Ersätt - Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu markeras de ord som kan ersättas. För varje ord får man svara Yes, No, Stop.
  5. Ersätt alla- Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu har alla ord ersatts.
  6. Utseende - Utseende enligt olika teman. Du kan välja mellan Standard, Eclipse, Ambiance, Twilight eller Monokai.
  7. Helskärmsvy - Tryck på knappen för att ändra till helskärm.

Help with scripts is not included in the support agreement.

The page published:

Did the information help you?