help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsytan

Redigeringsytan är där du bygger upp din webbsida och dess innehåll. I grunden använder du en mall som sätter ramarna för hur sidan ska se ut. I mallen finns en eller flera innehållsytor som du bygger upp din sida i med hjälp av olika moduler.

De ytor du kan arbeta i är markerade med streckade linjer och kallas innehållsytor.

Redigeringsytan i SiteVision

Det är i innehållsytan du placerar ut de moduler du vill använda. När du för muspekaren över de olika modulerna markeras de med en svart ram. Dessutom får du en dra och släpp-ikon i övre högra hörnet av den aktuella modulen. Med hjälp av den kan du flytta modulen och placera om innehållet tills dess att den ligger där du vill.

Markerad modul med drag och släppikon

För att göra förändringar, klicka i modulen i redigeringsläget. För text och tabell arbetar du direkt i redigeringsytan. Vissa moduler kräver att du öppnar inställningarna. Detta gör du genom att dubbelklicka i modulytan (gäller exempelvis bildmodulen).

På vänster sida ser du sidolisten, och i sidans huvud kommer verktygslisten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?