help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny - Generelt

Menymodulen er en av flere menymoduler som er tilgjengelige i Sitevision. Menyer gjenspeiler nettstedets struktur slik at den besøkende kan navigere rundt på sidene. Sider, lenkesider, struktursider og artikler vises i menyen. Mapper, arkiver og strukturmapper vises ikke, da de kun inneholder sider og artikler.

Under fanen Innstillinger angir du menytype, hvor i sidestrukturen menyen skal starte og om menyen skal vises tom hvis det ikke er angitt noe startpunkt.

Meny allmänt

Type meny

Du kan velge mellom vertikal og horisontal meny. Begge alternativene er basert på en liste i form av kode.

Startpunkt

Gjeldende side

Du kan velge hvordan du vil angi startpunktet for menyen. Gjeldende side betyr at menyen starter på den siden den besøkende befinner seg på.

Annet startpunkt

Hvis du velger Annet startpunkt, kan du angi en bestemt side i strukturen der menyen skal starte. Klikk på rullegardinlisten som vises etter at du har valgt alternativet for å peke ut en side, en mappe eller et arkiv. Menyen vil alltid vise det samme innholdet, uansett hvor du befinner deg i strukturen. Et fast startpunkt kan for eksempel være nyttig for en toppmeny der innholdet som skal vises, alltid skal være det samme.

Inatällning annan startpunkt

Fra metadata

Ved hjelp av metadatatypen lenke-metadata kan du angi hvor i strukturen menyen skal starte. Innstillingen for metadatadefinisjonen gjøres på nettstedet, og ved å muliggjøre arv av metadataværdien vil alle sider få en verdi, inntil du avbryter arven og angir en annen lenke som startside. På denne måten kan du bruke samme menymodul til å vise forskjellig innhold i menyen avhengig av hvor du befinner deg i strukturen.

Inställning peka ut metadata för start

Annet

Aktiver "aldri tom"-funksjonen

Viser forrige nivå hvis den aktuelle siden ikke har noen undersider. Hvis du for eksempel står på dataavdelingen som ikke har noen undersider, hopper menyen ett trinn opp og viser parallelle sider, dvs. alle avdelinger.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?