help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny

Menymodulen er en av flere menymoduler som er tilgjengelige i Sitevision. Menyer gjenspeiler nettstedets struktur slik at den besøkende kan navigere rundt på sidene. Sider, lenkesider, struktursider og artikler vises i menyen. Mapper og strukturmapper vises ikke, fordi de bare inneholder sider og artikler.

Rent kodemessig består menymodulen av lister. Modulen tillater en rekke innstillinger via grensesnittet, for eksempel skrifttyper, startside og om menyen skal vises horisontalt eller vertikalt. I tillegg er det mulig å gjøre avanserte innstillinger via malen.

Exempel vertikal meny

Exempel på vertikal meny med vissa avancerade inställningar i egen mall.

Hjelp med skripting er ikke inkludert i supportavtalen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?