help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny - Utseende

Menymodulen er en av flere menymoduler som er tilgjengelige i Sitevision. Menyene gjenspeiler nettstedets struktur slik at den besøkende kan navigere rundt på sidene, og er vanligvis plassert i en av malene. Sider, lenkesider, struktursider og artikler vises i menyen. Mapper, arkiver og strukturmapper vises ikke, da de kun er innehavere av sider og artikler.

Her stiller du inn hvilket formatmal som skal brukes. Du kan også angi om det skal vises et bilde foran lenken, for eksempel en pil eller et lenkeikon.

Meny Utseende

Formatmal

Lenker

Velg hvilken formatmal lenkene i menyen skal bruke. I listen kan du velge mellom de skrifttypene som er angitt på nettstedet.

Annen formatmal for aktiv lenke

For å gjøre det enklere for besøkende å finne frem på nettstedet, kan du angi en annen formatmal for aktive lenker. Merk av i avmerkingsboksen og velg deretter hvilken formatmal du vil bruke. I listen kan du velge mellom de formatmalene som er angitt på nettstedet.

Ikoner

Vis bilde foran lenken

Å legge til for eksempel en pil eller en annen markør foran en lenke i menyen kan være en fin justering av utseendet i menyen. Her kan du peke på et bilde i bildearkivet eller legge til et nytt bilde.

Ladda upp bild

Legg bilder som skal brukes i menyen i en rettighetsbasert mappe, slik at ingen kan slette bildet ved et uhell.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?