help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny - Allmänt

Modulen Meny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision. Menyer avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera sig runt bland sidorna. Sidor, länksidor, struktursidor och artiklar visas i menyn. Mappar, arkiv och strukturmappar visas inte eftersom de endast är hållare av sidor och artiklar.

Under fliken Inställningar ställer du in menytyp, var i sidstrukturen menyn ska starta och om menyn ska visas tom om ingen startpunkt har pekats ut.

Meny allmänt

Menytyp

Du kan välja mellan vertikal och horisontell meny. Båda alternativen bygger på en lista kodmässigt.

Startpunkt

Aktuell sida

Du kan välja hur startpunkten för menyn ska anges. Aktuell sida innebär att meny kommer starta på den sida besökaren befinner sig.

Annan startpunkt

Om du väljer Annan startpunkt kan du ange en specifik sida i strukturen där menyn ska börja. Klicka på droplistan som visas när du valt alternativet för att peka ut en sida, mapp eller ett arkiv. Menyn kommer alltid visa samma innehåll, oavsett var i strukturen du befinner dig. En fast startpunkt kan vara användbart till exempel för en toppmeny där innehållet som ska visas alltid ska vara detsamma.

Inatällning annan startpunkt

Från metadata

Med hjälp av metadatatypen länkmetadata kan du peka ut var i strukturen menyn ska starta. Inställningen för metadatadefinitionen gör du på webbplatsen och genom att göra arv av metadatavärdet möjligt kommer samtliga sidor få ett värde, tills det att du avbryter arvet och anger en annan länk som startsida. Det här ger dig möjlighet att via samma menymodul visa olika innehåll i menyn beroende på var i strukturen du befinner dig.

Inställning peka ut metadata för start

Övrigt

Aktivera “aldrig tom"- funktion

Visar föregående nivå om aktuell sida inte har några underliggande sidor. Tex om du ställer sig på dataavdelningen som inte har några undersidor så hoppar menyn upp ett steg och visar parallella sidor dvs alla avdelningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?