help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flernivålänk

Flernivålänk

Flernivålänken visar på vilken webbsida besökaren befinner sig och hur hur du når den aktuella sidan i strukturen. Sidan Företagshus ligger på den tredje nivån under startsidan. Alla nivåer är klickbara utom den sida där besökaren befinner sig — i exemplet ovan Företagshus.

Flernivålänken visar inte mappar då dessa inte går att länka till.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?