help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utgangspunkt for meny fra metadata

Menymodulen er en av flere menymoduler som er tilgjengelige i Sitevision. Menyer gjenspeiler nettstedets struktur slik at den besøkende kan navigere rundt på sidene. Sider, lenkesider, struktursider og artikler vises i menyen. Mapper, arkiver og strukturmapper vises ikke, da de kun inneholder sider og artikler.

Från metadata

Med hjälp av metadatatypen länkmetadata kan du peka ut var i strukturen menyn ska starta. Inställningen för metadatadefinitionen gör du på webbplatsen och genom att göra arv av metadatavärdet möjligt kommer samtliga sidor få ett värde, tills det att du avbryter arvet och anger en annan länk som startsida. Det här ger dig möjlighet att via samma menymodul visa olika innehåll i menyn beroende på var i strukturen du befinner dig.

Inställning peka ut metadata för start

Slik gjør du det

Innstilling av hvor menyen skal starte gjøres i flere trinn. Trinn 1 og 2 gjøres vanligvis bare én gang, mens du kanskje må gjenta trinn 3 avhengig av hva du vil at menyen skal gjenspeile for de ulike undergrenene.

1. Opprett en metadatadefinisjon av typen Lenke på nettstedet. Gi den et navn, for eksempel Menyvalg.

2. Legg inn en metadataværdi på hjemmesiden ved å publisere siden og samtidig peke på en lenke til metadatadefinisjonen.

3. Finn de undergrenene i strukturen som skal ha et annet utgangspunkt for menyen enn startsiden. I publiseringsdialogen for siden fjerner du haken i "Arv verdi" og legger inn en ny lenke som metadataværdi for menyvalgsdefinisjonen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?