help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publicera - fliken Metadata

Metadata

Här fyller du i metadatavärden för de metadatafält som finns uppsatta på webbplatsen. Metadata betyder "data om data" och innehåller information om sidan som visas. Det kan exempelvis vara information om när sidan publicerades senast, vem som skapade sidan, vilken avdelning som sidan är kopplad till osv.

Fliken metadata vid publicering

En röd asterisk (*) innebär att fältet är obligatoriskt, det vill säga det måste fylla i för att sidan ska bli publicerad. Försöker du publicera utan att fylla i metadata blir metadata fältet rödmarkerat enligt nedan bild:

exempelbild obligatoriskt metadata

Fliken Metadata blir också rödmarkerad för att visa att ett metadata är obligatoriskt:

Röfmarkerad metadataflik

Publicera och visa

Knappen Publicera och visa tar dig direkt till onlineläget när sidan är publicerad.

knapp för att publicera och visa

Systemvärden och Koppling till textmodul/bildmodul/mediamodul visas inte i publiceringsdialogen eftersom dessa värden inte går att ändra.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?