help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Startpunkt för meny från metadata

Modulen Meny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision. Menyer avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera sig runt bland sidorna. Sidor, länksidor, struktursidor och artiklar visas i menyn. Mappar, arkiv och strukturmappar visas inte eftersom de endast är hållare av sidor och artiklar.

Från metadata

Med hjälp av metadatatypen länkmetadata kan du peka ut var i strukturen menyn ska starta. Inställningen för metadatadefinitionen gör du på webbplatsen och genom att göra arv av metadatavärdet möjligt kommer samtliga sidor få ett värde, tills det att du avbryter arvet och anger en annan länk som startsida. Det här ger dig möjlighet att via samma menymodul visa olika innehåll i menyn beroende på var i strukturen du befinner dig.

Inställning peka ut metadata för start

Så här gör du

Att ställa in var menyn ska starta görs i flera steg. Steg 1 och 2 görs oftast bara en gång, medan du kan behöver återupprepa steg 3 beroende på vad du vill att menyn ska avspegla för olika delgrenar.

1. Sätt upp en metadatadefinition av typen Länk på webbplatsen. Döp den till exempelvis Menyval.

2. Ange ett metadatavärde på startsidan genom att publicera sidan och samtidigt peka ut en länk för metadatadefinitionen.

3. Leta dig fram till de delgrenar i strukturen som ska ha en från startsidan avvikande startpunkt för menyn. I publiceringsdialogen för sidan bockar du ur "Ärv värde" och anger en ny länk som metadatavärde för definitionen Menyval.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?